Vakantie & Toerisme

RvC TCB chagrijnig over ‘stemmingmakerij’ Adriaens

Maurice Adiraens gaf vandaag op Vos di Boneiru informatie over het gerezen conflict met de Raad van Comissarissen van de TCB. Foto: Arhief BES-Reporter.
Maurice Adriaens bij presentatie STP

Maurice Adiraens gaf vandaag op Vos di Boneiru informatie over het gerezen conflict met de Raad van Comissarissen van de TCB. Foto: Archief BES-Reporter.

Door Harald Linkels

Kralendijk- De Raad van Commissarissen (RvC) van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) lijkt niet gecharmeerd van het feit dat Maurice Adriaens in lokale media zijn visie heeft gegeven over het conflict dat is gerezen tussen hemzelf en de Raad.

De RvC deed in de loop van de dag een persbericht uitgaan waarin Adriaens wordt beticht van het schenden van zijn beroepsgeheim en van stemmingmakerij. “De RvC betreurt het dat de heer Adriaens tegen zijn geheimhoudingsplicht in gekozen heeft om rechtsreeks en /of via derden de media op te zoeken. Dit is niet in het belang van Bonaire en lijkt bedoeld tot stemmingmakerij”, aldus het persbericht dat namens de Raad door marketingmanager Malinda Hassel van de TCB werd uitgestuurd.

De RvC gaf verder aan dat haar besluit met name was ingegeven door het feit dat het BC indertijd ‘niet thuis’ had gegeven over de verlenging van de aanstelling van Adriaens als statutair directeur. “Conform de statuten van TCB vervult de RvC nu de functie van statutair directeur terwijl het de taak van de RvC is om toezicht te houden op de Statutaire Directeur. Hierdoor is er geen sprake meer van functiescheiding. De RvC wenst niet verder te gaan in deze situatie en wil duidelijkheid van het BC”, aldus de Raad in haar schrijven.

Ook zegt de Raad dat zij verder niet in wil gaan op de redenen waarom zij besloten heeft tot het ontslag van Adriaens.

Rocargo

Waarnemers noemden de reactie van de RvC over de zaak ‘ronduit zwak’. Ondanks de beschuldigingen van het schenden van de geheimhoudingsplicht en stemmingmakerij, gaf Adriaens vanmiddag in gesprek met presentator Norwin (Nochi) Willem op Voz di Boneiru verdere openheid van zaken. Adriaens, die via Facebook ook te zien en te horen was tijdens het interview, maakte een rustige indruk en gaf uitgebreid antwoord op de vragen die door Willem werden gesteld.

Het gonst op Bonaire van de geruchten over het feit dat het BC en met name gedeputeerde James Kroon achter het ontslag van Adriaens zouden zitten. Die geruchten werden in de loop van de dag echter ontzenuwd door uitspraken van Kroon tegenover de middagkrant Amigoe. “Ik vind het best een beetje raar dat iemand die zo goed functioneert en ook precies op de goede plek zat, zomaar is weggestuurd”, aldus Kroon tegenover de Amigoe.

Ook Adriaens zelf sprak tegen dat er sprake zou zijn van spanningen met het Bestuurscollege. “Wij waren het niet over alles eens, maar ik zou toch willen stellen dat er sprake was van een goede samenwerking”, aldus Adriaens tijdens zijn interview met Willems. Adriaens zei te denken dat de weerstand van het BC tegen zijn benoeming als statutair directeur er met name mee van doen had dat deze graag een Boneriaan in die functie zag. Adriaens zei echter niet te voelen dat het BC hem weg zou willen.

Hoewel de onwilligheid van de RvC om haar besluit nader toe te lichten -vooral vanuit een juridisch oogpunt- wel begrijpelijk lijkt, dreigt zij door de verschillende en elkaar tegensprekende verklaringen nu in een geïsoleerde positie te geraken.

Rocargo

Ook binnen de toeristische sector zijn zeer kritische geluiden te horen op het besluite Adriaens naar huis te sturen. Onder leiding van Adriaens maakte de toeristische sector voor het eerst sinds jaren weer een flinke periode van groei door.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo