Nieuws van Bonaire

Rechter noemt vleugellam InselAir overheidsstichting

Door René Zwart©

 

Willemstad – De Curaçaose overheid legt elke maand bijna een half miljoen toe op het vrijwel failliete InselAir. Tijdens een zitting bij het gerecht in Willemstad werd vandaag bekend dat de luchtvaartmaatschappij met instemming van de regering sinds het ingaan van de surséance van betaling op 14 maart 2017 haar fiscale verplichtingen niet nakomt.

Per maand gaat het om zo’n 450.000 gulden. Dat deed rechter mr. P.E. de Kort concluderen dat ‘Insel een soort overheidsstichting is waar geld bij moet’. Het financieel toch al in zwaar weer verkerende land heeft daarmee ‘om redenen van algemeen belang’ bovenop een eerdere lening van 33 miljoen het risico genomen op een miljoenenverlies, temeer daar de belastingschuld als een achtergestelde vordering wordt beschouwd.

Mr. De Kort toonde zich niet optimistisch over de toekomst van InselAir: ,,Het ziet er somber uit.” De rechter sprak openlijk zijn twijfels er over uit of het vliegbedrijf ooit in staat zal zijn de tot 160 miljoen opgelopen schuld (bij 1.200 schuldeisers) terug te betalen.

Directeur Edward Heerenveen verklaarde een positieve trend te zien, maar de cijfers tonen eerder het tegenovergestelde aan. Er is slechts een toestel in gebruik, een tweede mist een motor. En er wordt nog steeds verlies geleden, onder meer omdat er 175 werknemers zijn waar er, gezien de activiteiten, 50 volstaan. Hoewel dat ten tijde van een surseance niet is toegestaan zijn en worden nieuwe schulden gemaakt. Zo worden de leasetermijnen niet (volledig) voldaan en is de onbetaalde rekening van leveranciers met 2 miljoen gestegen. ,,Essentieel tijdens een surseance: de schuldenlast mag niet toenemen, de positie van schuldeisers mag niet verder verslechteren, dat is taboe tijdens een surseance.”

Toch besloot mr. De Kort gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om de surseance eenmalig met de maximale termijn van anderhalf jaar te verlengen. Hij wil zo de curator, de directie en de regering de gelegenheid bieden alsnog een partner voor het vleugellamme bedrijf te vinden. Naast de Laser One-group zou er nog een tweede gegadigde zijn waarvan de identiteit vooralsnog geheim wordt gehouden. Aan de verlenging van de surseance zijn strenge voorwaarden verbonden.

InselAir moet met ingang van 1 september alle lopende verplichtingen volledig voldoen, inclusief de verschuldigde belastingen en leasekosten. Curator mr. R.F. van den Heuvel moet op 30 oktober in een openbaar verslag bevestigen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Uiterlijk 4 december moet de curator rapporteren of het gelukt is met een van de twee kandidaat-partners een overeenkomst te sluiten die voldoende perspectief biedt op een voor de schuldeisers acceptabele regeling.

Wordt aan een van de voorwaarden niet voldaan, dan zal alsnog definitief het doek vallen voor InselAir.

Deel dit artikel