Nieuws van Bonaire

Overhandigen van het MKB-beleid aan gedeputeerde Hubert Martis

Kralendijk- Op 27 augustus, werd het MKB-beleid, opgesteld met steun van het COSME-programma, formeel gepresenteerd en overhandigd aan de gedeputeerde van Economische Zaken, de heer Hubert Martis in het Bestuurskantoor in Kralendijk. De overdracht werd gedaan door de heer Huib Poot, COSME SME Policy Expert. Ook aanwezig waren, Evy Martis-Arneman. Beleidsadviseur Economische Zaken van Directie Ruimte en Ontwikkeling, Marco Gravenhorst, DeputyTerritorial Authorising Officer (TAO) en Tamira La Cruz, COSME consultant.

Het COSME-programma is een door de EU gefinancierd programma dat werd gelanceerd in 2014 die zijn project management unit op de Britse Virgin Eilanden heeft. Doel van het programma is om bij te dragen tot de duurzame economische diversificatie en welvaart van de LGOs. Dit door het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen in de grondgebieden te verbeteren. Meer informatie over COSME kan opgevraagd worden op de website: http://www.cosmeprogramme.org/

Een belangrijk onderdeel van het COSME-programma was de ondersteuning van de invoering en actualisering van het MKB-beleid in de LGOs. De werkzaamheden voor ondersteuning van het MKB -beleid zijn begonnen met twee vergelijkende studies over alle LGOs, bevattende het implementeren van MKB -beleid en over kosten van het ondernemerschap op basis van de Doing Business-methode van de Wereldbank. In deze studies werd een breed raamwerk gebruikt van kernbeginselen van het MKB-beleid.

Naar aanleiding hiervan werd steun voor MKB-beleidsontwikkeling of actualisering van het MKB-beleid in verschillende LGOs aangeboden. Om een ​​MKB-beleid voor Bonaire te ontwikkelen, contracteerde het COSME-programma een consultant, Tamira La Cruz uit Curaçao om samen te werken met belanghebbenden op Bonaire, inclusief vertegenwoordigers van de publieke en private sector. Voor de overheid begeleidde mevr. Evy Martis-Arneman en mevr. Helvig Thode, het werk van de consultant. De consultant had individueel overleg met de belangrijkste belanghebbenden. Er werden ook twee workshops georganiseerd, één voor het MKB en één voor belanghebbende organisaties, zoals CBS, de Universiteit, Kamer van Koophandel, Bankiers Vereniging, Bonaire Werkgevers Associatie.

Het MKB-beleid heeft een aantal hoofdthema’s, waaronder het vergroten van het bewustzijn van de voordelen van ondernemerschap, hervorming van bedrijfsregulering, versterking van ondersteunende diensten voor bedrijven en toegang tot financiering, versterking van deelname van het MKB aan de reguliere economische ontwikkeling.

Het beleid heeft ook een actieplan en presenteert een implementatiemechanisme van het beleid. Nadat het rapport door het bestuurscollege is geaccepteerd, zal het ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eilandsraad van Bonaire. In een volgende stap zal het MKB-beleid openbaar beschikbaar zijn en breed worden verspreid onder belanghebbenden die ook bij de uitvoering ervan zullen worden betrokken.

Deel dit artikel