Nieuws van Bonaire

Column: Ben Oleana ~ Over de toekomst van Ikki’s eiland

Auke van Der Berg

Geschreven door Auke van der berg

Nee, begin maar niet aan een ‘ontwikkelingsmaatschappij voor Bonaire’. Als geboren en getogen Bonairiaan wil ik benadrukken dat dit niet gaat werken. De lokale overheid zal dit niet tolereren en er zal dan ook geen samenwerking ontstaan. Mijn inschatting is dat dit bij de lokale overheid juist eerder weerstand op zal roepen.

In plaats daarvan geef ik hierbij graag mijn visie op hoe wij gezamenlijk een andere wending kunnen geven aan de discussie over de toekomst van het eiland.

Plaats tien goed opgeleide Bonairianen die professioneel en integer zijn en geef ze een duidelijke en concrete opdracht. Zorg dat ze autonoom kunnen werken met een mandaat. Zodat ze, met ondersteuning van Nederland, hun eiland en de bewoners een betere perspectief kunnen bieden.
Maak het aantrekkelijk voor die jonge, goed opgeleide Bonairianen. Betaal hun studiefinanciering terug (zoals RCN al doet) en laat ze werken voor de overheid.
Dat daar tegenover staat dat zij zich voor een aantal jaren verbinden aan het eiland, spreekt voor zich.
Faciliteer die tien goed opgeleide Bonairianen en laat de eilandbewoners zien en merken dat het veel beter kan.

Als eerste dient er te worden geïnvesteerd in infrastructuur, containerhaven, zonnepanelen voor goedkope energie, landbouw, tuinbouw en veehouderij voor eigen consumptie. Kortom, alles gericht op duurzaamheid!

Op Bonaire is een groot tekort aan ambachtslieden. Investeer in beroepsonderwijs zoals metselen, timmeren, schilderen en lassers.
Ook is het zinvol om te investeren in het MKB met als doel de werkgelegenheid te verbeteren. Stem vraag en aanbod op elkaar.
Dit alles voor de inwoners van Bonaire. Laat ze trots worden op zichzelf en hun eiland.

Samenvattend en mijns inziens van groot belang: investeer in het delen van kennis. Haal hoger opgeleide Bonairianen/Antillianen naar Bonaire en plaats gepensioneerde Europese Nederlanders met veel relevante ervaring, als counterpartners, voor minimaal drie jaar naast deze goedopgeleide Bonairianen. Met als doel kennisoverdracht en het verder laten groeien van hoger opgeleide Bonairianen en last but not least, het schoonschip maken van het ambtelijk apparaat.

Gezien het feit dat de economie op Bonaire draait en afhankelijk is van de sterke Bonairiaanse alleenstaande vrouw is het goed om veel te investeren in kinderopvang.

Vanuit de Rijksoverheid en OLB moet er een plan komen om de mensen met een laag inkomen te compenseren. Gelijktijdig dienen er maatregelen te worden opgesteld om de koopkracht van mensen met een laag inkomen te verbeteren en op peil te houden.
Het OLB en de directie Samenleving en zorg moeten erop gericht zijn om de problematiek rondom armoede en schulden bij mensen zoveel mogelijk te voorkomen (preventief) of weg te nemen. Bijvoorbeeld door extra geld via de bijzondere bijstand. Of door een regeling te treffen met schuldeisers.

Schuldhulpverlening
Als mensen er financieel zelf niet meer uitkomen, kunnen zij terecht bij de directie Samenleving en zorg en Woonteam. Het OLB is wettelijk verantwoordelijk schuldhulpverlening aan hun inwoners aan te bieden.

Hoe de OLB kan helpen bij een laag inkomen
OLB en Rijksoverheid kan mensen met een laag inkomen op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld via:
– Algemene bijstand en bijzondere bijstand
– kortingen voor mensen met een minimaal inkomen. Zoals korting geven op sport, transport van kinderen naar school, kinderopvang, enz., enz.
– Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
– individuele studietoeslag
– individuele inkomenstoeslag

Investeer in mensen. Communicatie (en goede afstemming) is van groot belang. Daarom moet op Bonaire, net als de Rijksoverheid in Nederland via de televisie (voormalig Postbus 51) voorlichting geeft, het OLB en RCN die taak op zich nemen.

Het is tijd dat de Bonairiaan de mogelijkheden krijgt om de politiek een andere wending te geven.

Deel dit artikel