Nieuws van Bonaire

Directeur Stichting Project: Verplichte aanmelding probleemjongeren bij naschoolse opvang

Kralendijk- Directeur Mick Schmit van de stichting Project, die zich bezig houdt met probleemjongeren, pleit voor een verplichte aanmelding van jongeren met hechtingsproblematiek bij naschools opvangactviteiten.

Volgens Schmit kan juist deze groep jongeren niet goed omgaan met het invullen van vrije tijd na school. “Jongeren met hechtingsproblematiek hebben moeite met zichzelf en kunnen minder goed met andere jongeren omgaan. Clubs en verenigingen zijn veelal niet ingesteld op deze doelgroep. Hierdoor kunnen deze jongeren daar niet terecht of worden op gegeven moment verwijderd. Dit houdt dus in dat ze veel open tijd hebben. Die tijd moeten ze zelf in vullen met het risico dat ze dat op de verkeerde manier doen”, zegt Schmit hierover.

Schmit wijst er op dat alle jongeren recht hebben op een invulling van open tijd die aansluit bij hun specifieke behoefte. “Daarom pleit ik voor verplichte aanmelding van deze jongeren door scholen, naschoolse opvang, wijkteam bij een organisatie die sociogroeps invulling van open tijd voor jongeren met gedragsproblemen verzorgt, in een gestructureerde omgeving met aandacht voor plezier en veiligheid begeleid door ervaren groepsopvoeders”, zegt de Project-directeur.

Schmit zegt dat in een dergelijke opvang vanuit groepsgerichte programmering van sport en groepsdynamische activiteiten wordt er geoefend hoe met elkaar om te gaan, samen te werken, aan te passen aan de normen en waarden, aanvaarding van autoriteit, stimuleren van vertrouwen, stimuleren van elkaars kwaliteiten en ontwikkelen van positieve kanten en vaardigheden. Wanneer jongeren het traject hebben doorlopen, zijn zij zo gegroeid dat zij hun open tijd weer zelf kunnen invullen bij een club, vereniging, naschoolse opvang of thuis.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo