Nieuws van Bonaire

Knops kiest lijn Plasterk: vrije uitkering gaat niet omhoog

Knops kiest de lijn van zijn voorganger Plasterk | Foto BZK

Knops kiest de lijn van zijn voorganger Plasterk | Foto BZK

Door René Zwart©

Den Haag – De vrije uitkeringen die de Bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba jaarlijks van het Rijk ontvangen om hun eilandelijke taken uit te voeren wordt niet verhoogd.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft volmondig toe dat de uitkering (te vergelijken met het gemeentefonds in Europees Nederland) te laag is om alle aan de eilanden toebedeelde taken uit te voeren, maar treedt in de voetsporen van zijn voorganger Ronald Plasterk. ,,Het vorige kabinet heeft ervoor gekozen niet de vrije besteedbare middelen te verhogen, maar in te zetten op de adequate uitvoering van reeds extra ter beschikking gestelde middelen en reeds gedane (Rijks)investeringen. Dit kabinet continueert deze lijn”, schrijft Knops vandaag in anrtwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

De bewindsman merkt op dat de totale middelen voor Caribisch Nederland sinds 2010 zijn gestegen van 113 naar 360 miljoen euro. Hij wijst er voorts op dat 5 miljoen extra structureel beschikbaar is voor infrastructuur en dat er via de regio-envelop nog eens 30 miljoen extra is uitgetrokken om het economisch perspectief te verbeteren. ,,Bovendien loopt de bekostiging van de eilandelijke taken niet alleen via de vrije uitkering, maar zijn er ook incidentele bijdragen. De openbare lichamen genereren daarnaast ook middelen uit eilandelijke inkomsten, zoals lokale belastingen en heffingen”, aldus Knops.

In 2015 berekende het bureau Ecorys in opdracht van het ministerie dat de vrije uitkering minstens 20% te laag was om de eilandbesturen in staat te stellen hun taken fatsoenlijk uit te voeren. Plasterk legde het rapport naast zich neer onder verwijzing naar de crisis die het Kabinet Rutte II tot zuinigheid noopte. Het besluit van Knops de BES niet meer vrij besteedbaar budget toe te kennen staat haaks op de wens van de Kamer om de eilanden geleidelijk aan meer beleidsruimte te gunnen. Het onderstreept daarnaast het gebrek aan vertrouwen van Den Haag in de lokale bestuurders.

De vraag over de vrije uitkering was er een uit een lijst van 46 vragen. Klik hier voor het volledige overzicht.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo