Nieuws van Bonaire

Hoekstra: Situatie bij Ennia geen zaak van Nederland

Minister Wopke Hoekstra | Foto MinFin

Minister Wopke Hoekstra | Foto MinFin

Door René Zwart©

Den Haag – Minister Wopke Hoekstra van Financiën kan niet zeggen wat de gevolgen zijn voor (toekomstige) gepensioneerden van de in problemen verkerende verzekeringsmaatschappij Ennia die onder curatele is geplaatst door Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

De bewindsman wijst er in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Erik Ronnes (beiden CDA) op dat op Curaçao gevestigde financiële instellingen over het toezicht van de CBCS vallen. ,,Het is niet aan mij om wetgeving en toezicht in een ander land binnen het Koninkrijk en door een andere toezichthouder te bespreken of om over de consequenties hiervan voor pensioengerechtigden in een ander land te speculeren”, houdt Hoekstra de boot af.

Ook van de andere antwoorden op hun vragen worden de Kamerleden niet veel wijzer. Zij wilden onder meer weten welke stappen De Nederlandsche Bank heeft genomen nadat daar al voor 10 oktober 2010 signalen zijn ontvangen over problemen bij Ennia. Hoekstra benadrukt dat DNB geen toezichtrol in de andere landen van het Koninkrijk heeft, maar bovendien gehouden is aan een geheimhoudingsplicht. ,,De geheimhoudingsplicht heeft als doel om eventuele schadelijke gevolgen voor de betrokken instelling en de polis- of rekeninghouders te beperken. Vanwege onder meer deze geheimhoudingsplicht – en vanwege mijn systeemverantwoordelijkheid als minister – waarbij geldt dat ik in principe geen informatie over individuele onder toezicht staande instellingen van DNB ontvang – is het niet mogelijk om de vragen over de inhoud van waarschuwingen en eventueel genomen stappen te beantwoorden”, aldus Hoekstra.

Van den Berg en Ronnes wilden voorts weten wat Ennia tot nu toe heeft uitgekeerd aan klanten die schade hebben opgelopen van orkaan Irma. ,,Curaçao en Sint Maarten zijn, net als Nederland, autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden die verantwoordelijk zijn voor hun eigen landsbestuur en wet- en regelgeving. De CBCS valt onder de verantwoordelijkheid van de landsbesturen van Curaçao en Sint Maarten en de activiteiten van Ennia op Curaçao en Sint Maarten staan onder het toezicht van de CBCS. Het is daarom niet aan mij om deze vraag te stellen aan de CBCS, noch om in te gaan op de betekenis van de situatie voor verzekerden van Ennia in die landen. Ik beschik ook niet over informatie hierover.”

Sinds 10-10-10 heeft DNB wel een toezichthoudende rol in Caribisch Nederland, maar die beperkt zich tot integriteit, governance en bedrijfsvoering en heeft alleen betrekking op de activiteiten op of vanuit de bijkantoren op de BES-eilanden.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo