Bonaire

Dreigende staking Fundashon Mariadal in strijd met de wet

Zojuist heeft het Hoofd van de RCN unit SZW, mr. Eric Brakke, namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de dreigende staking bij het Fundashon Mariadal verboden. De (dreigende) staking is in strijd met de Arbeidsgeschillenwet BES, die bepaalt dat in gevallen als deze de tussenkomst van de bemiddelaar dient te worden ingeroepen. SZW heeft in dit geval tot taak na te gaan of partijen zich aan de wet houden en indien nodig direct handelend op te treden.

Signalen van onvrede onder het personeel dienen vanzelfsprekend serieus genomen en besproken te worden. Juist de inzet van de bemiddelaar voorziet hierin. De bemiddelaar de heer Pontilius, heeft aangegeven niet op korte termijn beschikbaar te zijn en dat zijn plaatsvervanger op Aruba, mevrouw Tromp, bereid is om hem te vervangen. De waarnemend Rijksvertegenwoordiger zal haar daartoe spoedig kunnen benoemen.

Fundashon Mariadal is het enige ziekenhuis op Bonaire. Zeker nu de dreigende staking niet tijdig is aangekondigd, is volstrekt onduidelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor de continuïteit van de noodzakelijke medische zorg.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo