Welzijn & Zorg

Vakbondsactie bij Fundashon Mariadal escaleert; staking dreigt

Het steekt vakbond AFBW dat er wel geld is voor investeringen in de faciliteiten, maar geen enkele ruimte voor een verbetering in arbeidsvoorwaarden. Foto: Harald Linkels
Hospitaal in aanbouw

Het steekt vakbond AFBW dat er wel geld is voor investeringen in de faciliteiten, maar geen enkele ruimte voor een verbetering in arbeidsvoorwaarden. Foto: Harald Linkels

Door Harald Linkels

Kralendijk- Hoewel het al dagen onrustig was onder de werknemers en er, tot voor kort, nog sprake was van koortsachtig overleg tussen de partijen, is de maat voor vakbond AFBW nu vol. De vakbond roept medewerkers van de Fundashon Mariadal op het werk neer te leggen en zich morgenochtend om kwart voor acht te melden bij de gebouwen van de Stichting voor overleg met het actie-committee.

Vakbondsleider Nilco Rolan drukte medewerkers van de Stichting op zich niet te laten intimideren door de werkgever. “Het is nu een officiële actie die door de vakbond wordt gedragen”, aldus Rolan. Volgens de vakbondsman betekent dat automatisch dat de bond nu de gesprekspartner is van de Stichting en niet langer de individuele werknemer.

Overigens benadrukten zowel Rolan als de door de AFBW in de hand genomen advocaat, José Figaroa, dat de vakbond niet onverantwoord te werk zal gaan en er voor waakt kritische zorg niet in het gedrang te laten komen. “Zorg is een delicate sector”, zegt Rolan daarover. “Het is daarom dat wij in samenspraak met de medewerkers zullen bepalen welke afdelingen wij draaiende houden en welke niet”.

Zowel Rolan als Figaroa zijn van mening dat er door de directie van de Stichting spelletjes worden gespeeld over de rug van de medewerkers. Op een vraag van de pers of het waar is dat er sprake is van dreigende personeelsreductie bij de stichting in het kader van bezuinigingsmaatregelen, zegt Figaro dat dat niet anders is dan een tactiek om de medewerkers te intimideren. “Het is treurig als een werkgever zich anno 2018 inlaat met zulke praktijken”, aldus Figaroa.

Volgens Rolan steekt het de werknemers met name dat er wel veel geld wordt uitgegeven aan materieel en faciliteiten van het ziekenhuis en bijbehorende complexen, maar dat er totaal geen budget zou zijn voor het verbeteren van arbeidsvoorwaarden.

“We praten al jaren met elkaar over een nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst, maar op het moment dat het ging over een verhoging van de salarissen, was het gesprek meteen afgelopen”, zegt Rolan daarover.

Advocaat Figaroa is van mening dat er geen sprake is van een overeenkomst tussen de bond en de werkgever, zoals in een brief welke door Fundashon Mariadal is verspreid, wel wordt gesuggereerd. “Als over essentiële onderwerpen zoals salarissen niet kan worden gesproken, dan is er wat ons betreft geen sprake van een overeenkomst”, aldus de raadsman.

Rolan zegt dat morgen meer duidelijkheid zal ontstaan over de precieze vorm die de acties zullen krijgen, maar duidelijk is dat het werk neergelegd zal gaan worden. De bond stelde daartoe al een draaiboek op, maar dat neemt niet weg dat er nog beslissingen moeten worden genomen welk werk wel en welk werk niet door zal gaan.

Rocargo

Eén van de grieven van de AFBW is dat de bestuurders van de Stichting Fundashon Mariadal, zich niet erg bereidwillig tonen om met de vakbond in overleg te treden over de impassen en om een escalatie van de acties te voorkomen. De bond werd afgelopen maandag wel te woord gestaan door financieel directeur Burney Elhage, maar dat heeft de ongenoegens van de AFBW en bij de werknemers nog niet weggenomen.

Deel dit artikel