Nieuws van Bonaire

Boek vraagt aandacht voor positie kinderen en jongeren

Schrijfster Karin Kloosterboer met een van de door haar geïnterviewde kinderen.

Schrijfster Karin Kloosterboer met een van de door haar geïnterviewde kinderen.

Eerste exemplaar voor gedeputeerde Cecilia

Door René Zwart©

Den Haag – Aan de positie van kinderen en jongeren op Bonaire (en de andere tot het Koninkrijk behorende eilanden in de Cariben) valt nog heel veel te verbeteren. Voor de kinderrechtendeskundige Karin Kloosterboer was dat de drijfveer voor het schrijven van het boek ‘Vertrouwen – Aan het werk met risicojongeren van de Cariben’. Gedeputeerde Edsel Cecilia zal het eerste exemplaar op 11 september in ontvangst nemen tijdens een bijeenkomst waarvoor het Curaçaohuis gastvrijheid verleent. Later die dag biedt de auteur een exemplaar aan aan voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties Alexander Pechtold.

Kloosterboer heeft voor verschillende kinderrechtenorganisaties gewerkt waaronder Unicef en Defence for Children. Zij kent de Caribische delen van het Koninkrijk vanuit haar eigen onderzoeksbureau ‘Kind met Recht’ goed. Ze publiceerde eerder al rapporten over de soms schrijnende omstandigheden waarin kinderen op Bonaire opgroeien. ,,Het lijkt er op dat er iets gedaan gaat worden aan de ergste noden zoals een verhoging van de kinderbijslag, maar daarmee zijn we er nog lang niet. Als de armoedebestrijding niet echt wordt aangepakt blijft het dweilen met de kraan open”, aldus Kloosterboer die de presentatie van haar boek niet beter had kunnen timen: twee dagen later debatteert de Kamercommissie met de staatssecretarissen Tamara van Ark (Sociale Zaken) en Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) over het rapport over het bestaansminimum in Caribisch Nederland dat bevestigt dat ongeveer de helft van de Bonairiaanse gezinnen te weinig inkomen heeft om de maand fatsoenlijk rond te komen.

Het 120 pagina’s tellende en met prachtige foto’s gelardeerde boek is tot stand gekomen in opdracht van Stichting Project Bonaire die een succesvolle methodiek (Forsa) heeft ontwikkeld om kinderen en jongeren die onder risicovolle omstandigheden opgroeien (bijvoorbeeld armoede en/of huiselijk geweld) te begeleiden. Voor ‘Vertrouwen – Aan het werk met risicojongeren van de Cariben’ zijn 40 kinderen, ouders en professionals op een door henzelf gekozen locatie geïnterviewd. Ze hebben opvallend openhartig hun persoonlijke ervaringen gedeeld met Kloosterboer die de gesprekken prettig leesbaar heeft samengevat. Voor jeugdprofessionals in de Cariben, bestuurders en politici (ook en misschien wel vooral in Den Haag) is het boek verplichte literatuur, maar het is evenzeer lezenswaardig voor alle anderen die ook met de Bonairiaanse samenleving begaan zijn.

Eind september vindt de presentatie op Bonaire plaats. De verkoopopbrengst gaat naar de Stichting Project. Klik hier voor meer informatie over het boek en de auteur.

 

Vertrouwen. Aan het werk met risicojongeren van de Cariben gaat over opgroeien op Bonaire en het vertrouwen dat daarvoor nodig is. Zeker als goed opgroeien niet vanzelfsprekend is. Het gaat – zoals een kind het beschrijft – over de hoop dat iemand je opvangt als je valt. En over de trots die je voelt als je je gezien voelt, zelf weer perspectief ziet en dat kan doorgeven. Zoals een jongere vertelt: ’Als je het wilt, kun je het want ik kon het ook.’ Vertrouwen gaat over ouders die hulp hebben gezocht of blij zijn dat hun kind een betere toekomst tegemoet gaat. En over professionals die met opgestroopte mouwen en hart en ziel voor en met deze kinderen werken. Ze laten zien dat er altijd hoop is en dat vertrouwen daarvoor de sleutel is. De op Bonaire ontwikkelde Forsa-methode geeft daarvoor een goed houvast. Het gaat over de moed om open te durven zijn en je verhaal te vertellen omdat je denkt dat dat anderen helpt. Uiteindelijk gaat Vertrouwen over de ongelooflijke kracht van kinderen.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo