Bonaire

Registreer uw kinderen voor schoolvervoer

Kralendijk – Zoals gebruikelijk werkt het Bonairiaanse eilandbestuur, door middel van de Directie Samenleving en Zorg, voordurend aan de verbetering van het schoolvervoersysteem. In ons streven om u beter van dienst te zijn zijn wij constant bezig stappen te ondernemen om deze zo veel mogelijk te optimaliseren.
In dit kader doen wij wederom een beroep aan alle ouders die één of meer kinderen hebben die dit schooljaar (2018 – 2019) gebruik willen maken van schoolvervoer om hun kind(eren) te registreren bij de Directie Samenleving en Zorg, aan de Kaya Neerlandia 41.
Ondertussen hebben wij geconstateerd dat het aantal geregistreerde namen zeer laag is, vergeleken met de reële situatie die wij kennen, gebaseerd op onze ervaring met de behoefte aan schoolvervoer van de laatste jaren.
Daarom hebben wij besloten enkele dagen langer de gelegenheid te geven om te registreren, dus tot en met vrijdag 17 augustus 2018. Om deze reden vragen wij voor de laatste keer met klem aan ouders die hun kind(eren) nog niet hebben geregistreerd, om dit zo snel mogelijk te doen op het adres en op de wijze zoals hierboven omschreven.
Wij willen u ervan op de hoogte brengen dat wij geen vervoer kunnen garanderen voor kinderen die niet geregistreerd staan.
Voor verdere informatie hierover kunt u bellen naar telefoonnummer 717 -2211.
Wij benadrukken dat dit geldt voor alle ouders die gebruik willen gaan maken van schoolvervoer voor hun kinderen in het schooljaar 2018 – 2019. Dus ook voor degenen die al gebruik maken van schoolvervoer.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op uw bijdrage aan het welzijn van uw eigen kind(eren).
Deel dit artikel