Nieuws uit Nederland

Oud-politicus Will Johnson (Saba) blijft strijden voor gelijktrekking AOV

Johnson, hier te zien op St. Eustatius met St. Kitts op de achtergrond, blijft strijden voor gelijktrekking van de AOW met het Nederlandse ouderdomspensioen. Foto: Harald Linkels
IMG_1814

Johnson, hier te zien op St. Eustatius bij fort De Windt, blijft strijden voor gelijktrekking van de AOV met het Nederlandse ouderdomspensioen. Foto: Harald Linkels

Door Harald Linkels

Saba- Oud-politicus en ‘ongekroonde koning’ van het eiland Saba, Will Johnson, blijft -daarin bijgestaan door advocaat en eveneens oud-politicus Michiel Bijkerk- strijden voor de gelijktrekking van de AOV op de eilanden met het Nederlandse Algemene Ouderdomspensioen (AOW).

De strijd van Johnson is niet nieuw. De oud-politicus is er, samen met Bijkerk al een aantal jaren mee bezig. Tot nog toe kreeg Johnson -vooral bij Nederlandse Rechtbanken- steeds nul op het request. Dat schrikt de oud-politicus echter niet af. De zaak wordt nu voorgelegd bij de VN-commissie voor de Rechten van de Mens. Johnson is, zoals hij steeds heeft gezegd, zeer tegen de ongelijke behandeling op dit punt.

“Ik wordt ten zeerste gerespecteerd door velen in het Koninkrijk”, zegt Johnson. “In hun systeem respecteren ze wanneer je beslissingen van hen uitdaagt. Zij beweren dat onze relatie met de Nederlanders van dien aard is dat we (als inwoners van de BES-eilanden, red.) geen recht hebben op dezelfde voordelen als die in Nederland”, aldus de oud-politicus.

Het steekt Johnson verder ook dat Nederland soms beslissingen neemt, zonder de lokale bevolking op de eilanden daarin te consulteren, zoals het verklaren van de economisch potentieel waardevolle Sababank tot een Nationaal Park. Hierdoor mag de Sababank economisch niet geëxploiteerd worden, waardoor aan de eilanden in de visie van Johnson ook kansen worden ontnomen op economische vooruitgang.

Rocargo

Nederland stelt zich op het standpunt dat het onderscheid in het algemene ouderdomspensioen tussen het Nederlandse en het Caribische deel van het Koninkrijk geen discriminatie is. In een brief welke de Staat stuurde aan de VN-commissie wordt het eerder ingenomen standpunt herhaald dat gelijktrekking van de Caribische AOV met de Nederlandse AOW schade toe zou brengen aan de economie van de eilanden.

“Ontwrichting van het economische systeem (van de eilanden, red.) zou desastreuze gevolgen hebben voor zowel het Caribische als het Nederlandse deel van het Koninkrijk” schrijft Babette Koopman, die de brief ondertekent als ‘agent of the Government of the Netherlands’.

“Het is daarom”, zo sluit Koopman haar betoog aan de VN-commissie af, “dat de met het onderscheid tussen de voorziening tussen de Nederlandse en de Carbische delen van het Koninkrijk geen sprake is van discriminatie”.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak door de VN-commissie voor de Rechten van de Mens zal worden behandeld.

Deel dit artikel