Nieuws van Bonaire

Bonaire start met een verwijskaart voor jeugdhulpverlening en jeugd GGZ

Vanuit het groeiende besef van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jeugd op Bonaire is begin 2017 het Directieberaad Jeugd opgericht. In het directieberaad Jeugd zijn vertegenwoordigd de Directie Samenleving & Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire, Jeugdzorg en Gezinsvoogdij (JGCN), Voogdijraad, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ) en Mental Health Caribbean (MHC).

Een van de prioriteiten van het Directieberaad Jeugd sinds haar oprichting is de ontwikkeling van de  verwijskaart jeugd GGZ en jeugdhulpverlening. De verwijskaart geeft een totaaloverzicht van de beschikbare zorg op het gebied van  jeugdhulpverlening op Bonaire en biedt ondersteuning aan professionals bij de verwijzing van kinderen en jeugdigen naar deze zorg of behandeling.

Vertrekpunt voor de ontwikkeling van de verwijskaart was de gedeelde ervaring onder de stakeholders in de jeugdketen dat kinderen en jeugdigen vaker naar de ‘verkeerde’ zorgverlener of instantie worden verwezen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het kind of de jeugdige.

Het Directieberaad Jeugd start deze week met de verspreiding van de verwijskaart jeugd GGZ en jeugdhulpverlening onder haar belangrijkste ketenpartners. Om ervoor te zorgen dat deze verwijskaart geïntegreerd gaat worden in het werk van de professionals zijn de komende maanden verschillende activiteiten gepland waaronder het organiseren van educatieve bijeenkomsten voor professionals. Ook zal het Directieberaad Jeugd op korte termijn voorlichtingsbrochures ontwikkelen met informatie over het aanbod van jeugd GGZ en jeugdhulpverlening op Bonaire en de procedure om die zorg ook daadwerkelijk te kunnen krijgen.

De ontwikkeling van de verwijskaart maakt deel uit van een door het Directieberaad Jeugd breder ingezet traject met de intentie om tot betere ketensamenwerking te komen binnen de jeugd-GGZ en de jeugdhulpverlening op Bonaire.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo