Nieuws van Bonaire

Hotels Bonaire lijden grote financiële schade door uitblijven grijswaterlevering

Door René Zwart©

 

Kralendijk – De hotels op Bonaire lijden grote financiële schade als gevolg van het uitblijven van de levering door WEB van gezuiverd afvalwater dat zij nodig hebben voor het besproeien van hun tuinen. Zij zijn daardoor gedwongen drinkwater te gebruiken. Dat is niet alleen 10 tot 15 keer prijziger, maar staat ook op gespannen voet met het imago dat Bonaire als duurzame bestemming (Blue Destination) nastreeft.

Een aantal hotels overweegt de lokale overheid aansprakelijk te stellen voor de meerkosten. Een van hen heeft dat inmiddels gedaan, maar het Bestuurscollege heeft daar niet op gereageerd. In plaats van 600 dollar per maand die grijs water zou kosten is het bewuste resort nu zo’n 10.000 dollar kwijt. Op jaarbasis betekent dat een verlies van circa 114.000 dollar. Een oplossing zou zijn het eigen afvalwater te zuiveren. Het hotel heeft daarvoor een 130.000 dollar kostend systeem aangeschaft, maar kan dat niet gebruiken omdat het wettelijk verboden is zelf grijs water te produceren. De kwestie is door de directie van het resort ook onder de aandacht gebracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

Oorzaak van het probleem is een al jaren durende ruzie over de eindoplevering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De aannemer weigert zonder extra betaling de laatste fase van het project uit te voeren: een leiding om grijs water naar de hotels te transporteren. Over het geschil loopt inmiddels een arbitrageprocedure, maar het is onduidelijk wanneer een uitspraak kan worden verwacht. Intussen dient zich nog een ander probleem aan. Op sommige locaties zit het afvalwatersysteem aan de grenzen van zijn capaciteit, maar geld voor uitbreiding – bijvoorbeeld in de vorm van een extra pompstation – is er niet. Dat heeft tot gevolg dat het hotel dat als eerste een claim heeft neergelegd bij het Bestuurscollege een geplande uitbreiding niet op het riool kan aansluiten. De directie heeft daarom ontheffing gevraagd van het verbod zelf afvalwater te zuiveren, maar ook daar is door het BC niet op gereageerd.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie heeft 35 miljoen euro gekost. 20 miljoen daarvan is door de Europese Commissie betaald, het restant door het Rijk. Aan de subsidieverlening zijn destijds twee voorwaarden verbonden: de levering van grijs water aan bedrijven/hotels en de invoering van een lokale afvalwaterheffing. Ook van dat laatste is het tot nu toe niet gekomen.

Deel dit artikel