Nieuws van Bonaire

Ban Boneiru Bèk verwijt ministerie BZK plagiaat

Door René Zwart©

 

Rocargo

Den Haag – Ban Boneiru Bèk (BBB) beticht het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van plagiaat. Ambtenaren zouden een door de stichting bedacht en ontwikkeld concept hebben gekopieerd om goede sier te maken met het Talent Ontwikkelprogramma (TOP). De discussie is zo hoog opgelopen dat het bestuur van BBB een rekening bij het ministerie heeft ingediend. Staatssecretaris Raymond Knops wijst de beschuldigingen van de hand en is niet van plan de door de stichting gevraagde vergoeding toe te kennen.

Uit de briefwisseling met BZK blijkt dat BBB in samenspraak met het Bestuurscollege in 2009 het initiatief heeft genomen een traineeproject op te zetten voor in Europees Nederland studerende/werkende Bonairianen. De bedoeling was deze te verleiden tot een terugkeer om vacatures zo veel mogelijk door eilandskinderen te kunnen vervullen. Na de plannen verder te hebben uitgewerkt benaderde BBB-voorzitter Celia Fernandes Pedra in de zomer van 2010 toenmalig staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Ank Bijleveld met de mededeling dat zij het projectplan graag aan het ministerie wilde presenteren.

De beoogde samenwerking is echter nooit van de grond gekomen. Tot verrassing van de stichting maakte BZK de lancering bekend van het TOP-programma. Doel en opzet kwamen bijna letterlijk overeen met het concept dat BBB eerder met ambtenaren van het ministerie had besproken. In een brief van 27 december vorig jaar aan de dan net als staatssecretaris aangetreden Knops verwijt het stichtingsbestuur het ministerie ‘onethisch handelen’.

BBB-secretaris Hans Evers schrijft het TOP-project op zichzelf toe je juichen, maar attendeert de bewindsman er op dat diens ambtenaren ‘mooi weer spelen’ met nota’s, documenten en onderzoeken van de stichting. ,,Wij hebben veel tijd, energie en geld gestoken in het voorbereiden van het traineeprogramma en vinden het een kwalijke zaak dat wij door de Nederlandse regering aan de kant geschoven worden”, aldus de brief waaraan een factuur is toegevoegd.

Rocargo

Als de stichting in maart informeert of de staatssecretaris nog gaat reageren maakt het ministerie excuses en belooft het dat binnen drie weken alsnog te doen. Als er zes weken zijn verstreken stuurt BBB een herinnering waarna het nog tot 7 juni duurt voordat directeur-generaal Koninkrijksrelaties Henk Brons namens Knops laat weten ,,zich niet in het beeld te herkennen dat de rijksoverheid een project van een lokale stichting heeft ingepikt.”

Brons wijst er op dat in 2015 met BBB gesproken is over TOP. Bij die gelegenheid zou BBB te kennen hebben gegeven een eigen traineeshipprogramma te zullen opzetten. ,,Dat was uw keuze en dat is gerespecteerd. Wij hebben toen de mogelijkheid open gehouden om in de toekomst de verschillende initiatieven alsnog bij elkaar te brengen”, aldus Brons. In maart is over die optie gesproken. ,,Deze gesprekken hebben niet tot een samenwerking of een overeenkomst geleid. Het betalen van de door u ingediende factuur is al daarom niet aan de orde.”

Op 30 juni heeft Evers gereageerd: ,,Wij zijn bijzonder teleurgesteld in het antwoord van BZK en vooral dat er geen aandacht is voor onze mening over de onethische aanpak. Ook staan er in uw brief een aantal onjuistheden. Ondanks uw negatieve reactie kijken we uit naar het antwoord van de projectleider van het TOP-project over ons voorstel van een samenwerking in een win-win situatie.”

Het ministerie laat Koninkrijksrelaties.Nu weten niets toe te voegen te hebben aan de brief van Brons.

Deel dit artikel