Nieuws van Bonaire

Inspectie: rampenbestrijding op BES-eilanden moet beter

 

Door René Zwart©

 

Den Haag – Het voor Caribisch Nederland ontwikkelde systeem van rampenbestrijding heeft bij het passeren van de orkanen Irma, José en Maria in september onvoldoende gefunctioneerd op Sint Eustatius en Saba. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een door minister Ferd Grapperhaus naar de Tweede Kamer doorgestuurd evaluatierapport.

De inspectie is positief over het functioneren van de betrokken partijen, maar wijst er tevens op dat in de samenwerking en afstemming met name tussen de eilanden enerzijds en de organisaties in Europees Nederland en Rijksvertegenwoordiger anderzijds ‘nadrukkelijk verbeteringen’ nodig zijn. ,,In de praktijk is weliswaar bereikt dat de gevolgen van drie orkanen snel bestreden waren, maar niet dankzij het goed functioneren van het systeem. Sint Eustatius en Saba hadden, hoe cru ook, het ‘geluk’ dat er heel veel voor Sint Maarten geregeld moest worden en dat ze daarin mee konden liften, geluk ook dat er geen doden of zwaargewonden waren en dat de schade op en voor de eilanden weliswaar erg groot was maar voor Europees Nederlandse begrippen relatief gezien meeviel. Maar het is niet op de meest efficiënte manier gedaan. Er waren discussies over rollen, taken en bevoegdheden, er was onduidelijkheid over prioritering, levering en over vervoer. Daarnaast is er geen waarborg dat het een volgende keer (met wellicht andere omstandigheden, andere gevolgen of andere mensen of organisaties) weer goed (af)loopt.”

De Inspectie heeft daarnaast een voor de regering nogal pijnlijke ontdekking gedaan: in het zogeheten Nationaal Veiligheidsprofiel wordt alleen rekening gehouden met risico’s in Europees Nederland en niet met die in de Cariben zoals orkanen en tsunami’s. Grapperhaus zal de aanbevelingen van de inspectie met de eilandbesturen, de hulpverleningsorganisaties en de rijksvertegenwoordiger bespreken en na het zomerreces de Kamer informeren over de uitkomsten. Een enkele aanbeveling is al in uitvoering zoals het calamiteitbestendig maken van het communicatienetwerk tussen de betrokken diensten. Lees hier het volledige rapport.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo