Nieuws van Bonaire

Saba is voor zijn drinkwater niet langer aangewezen op hulp van Defensie

Saba is voor zijn drinkwater niet langer aangewezen op hulp van Defensie

Nederlands defensiepersoneel moest in het verleden regelmatig te hulp schieten om Saba van drinkwater te voorzien | Foto Defensie

Door René Zwart©

Den Haag – Aan de telkens terugkerende tekorten aan drinkwater op Saba is definitief een einde gemaakt. Dat blijkt uit een brief van minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen aan de Eerste en Tweede Kamer.

Tot voor kort was het met enige regelmaat noodzakelijk dat Defensie in perioden van droogte per schip voorraden drinkwater moest aanvoeren naar het eiland. ,,Op Saba is door het openbaar lichaam en met subsidie van het ministerie van IenW een drinkwatertransportleiding aangelegd van de waterfabriek in de haven naar de hoger gelegen dorpen. Voor de opslag zijn in deze dorpen bassins gebouwd. Hierdoor is ook in de droge periode voldoende drinkwater op Saba beschikbaar en tegelijkertijd is de prijs van het drinkwater gehalveerd”, aldus de bewindsvrouw.

Op Bonaire is de drinkwatervoorziening volgens haar aanzienlijk verbeterd. De drinkwaterproductie is gemoderniseerd en het personeel is opgeleid om met moderne apparatuur te kunnen werken. Sint Eustatius loopt nog tegen achterstallig onderhoud van de drinkwatervoorziening aan waardoor nog geen efficiencywinst gehaald kan worden.

,,Alles bij elkaar is – dankzij de inzet op de eilanden zelf, de subsidie die de afgelopen jaren is verstrekt en de investering in materiaal en opleiding – de drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit in Caribisch Nederland aanzienlijk verbeterd. Ik zal me inspannen om de eilanden te faciliteren waar nodig is om drinkwater toegankelijk en betaalbaar te houden”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Dat laatste is wel een punt van zorg voor haar. ,,Er is sprake van een onvoorziene sterke stijging van de tarieven, onder andere door de stijgende elektriciteitstarieven. Deze sterke prijsstijging zet de toegankelijkheid tot de drinkwatervoorziening onder druk, met name voor kwetsbare kleinverbruikers. Voor de korte termijn is om deze reden subsidie beschikbaar gesteld om de drinkwatervoorziening voor eenieder in Caribisch Nederland zoveel mogelijk te borgen. Voor de toegankelijkheid tot de drinkwatervoorziening op de korte tot middellange termijn werk ik aan een beperkte reparatie van de Wet elektriciteit en drinkwater BES, gericht op verbetering van de samenhang, beheersbaarheid en governance in het kader van de kosten, tarieven en subsidie.”

Deel dit artikelRocargo

Rocargo