Nieuws van Bonaire

Verse kreeft in restaurants buiten kreeft seizoen

STINAPA heeft berichten ontvangen dat er verse kreeft aan restaurants wordt aangeboden en op het menu geplaatst wordt.

Het is niet toegestaan om op Bonaire kreeften te vangen in de periode van 1 mei tot 31 oktober. Vang, koop, serveer, verkoop en eet geen verse kreeft in deze periode.

In deze periode zijn kreeften beschermde soorten omdat het hun broedseizoen is. Kreeften broeden wanneer de oceaan in de zomer warm is. Vrouwelijke kreeften leggen wel twee keer honderdduizenden eieren tijdens het broedseizoen. Een vrouwtjes kreeft legt de eieren en houdt ze ongeveer tien weken onder haar staart, totdat de eieren klaar zijn om uit te komen. Het is ten strengste verboden om kreeften te vangen gedurende deze periode.

Deel dit artikelRocargoRocargo