Economie

Ruim 20% werkeloosheid onder jongeren BES-eilanden

Medewerkers van Bonaire Air Services (BAS) achter de balie van American Airlines. Foto I Harald Linkels
medewerkers van Bonaire Air Services

Medewerkers van Bonaire Air Services (BAS) achter de balie van American Airlines. Foto I Harald Linkels

Door Harald Linkels

Kralendijk- Het feit dat er sprake is van een relatief grote armoedeproblematiek op de eilanden, is niet te wijten aan een groot percentage werklozen. Dit is één van de conclusies die getrokken kan worden uit het rapport dat door het bureau Regioplan werd opgesteld als het gaat om het vaststellen van een bestaansminimum op de eilanden. De cijfers als het gaat om de werkeloosheid op de eilanden zijn niet nieuw, noch een verassing. Ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die jaarlijks worden gepubliceerd, blijkt dat werkeloosheid niet echt een groot probleem is voor Bonaire, St. Eustatius of Saba.

De werkloosheid onder Bonairianen is vergelijkbaar met Europees Nederland. Met een werkloosheids-percentage van 6,7 procent in 2016 lag het aandeel werklozen op Bonaire iets boven dat van Europees Nederland in dat jaar (6,0%).

Indien de cijfers echter nader worden bekeken, valt op dat er wel een groep is die er negatief uitspringt, namelijk de jongeren. Volgens cijfers van Regioplan had in 2016 maar liefst 20,2% van de jongeren op de eilanden, tussen de 15 en 25 jaar, geen baan.

Ook constateert Regioplan dat, hoewel de werkeloosheid over het geheel genomen laag ligt, zij wel een stijgend beeld laat zien. Het bureau constateert ook dat de arbeidsparticipatiegraad neemt sterk toe naarmate het opleidingsniveau hoger is. Stabiele werkgelegenheid en inkomsten zijn echter wel problematisch onder laag opgeleiden.

Op St. Eustatius is sprake van een wat hoger werkeloosheidspercentage (7,1%) dan op Bonaire het geval is, maar daar laat de werkeloosheid juist een wat dalende trend zien.

Saba kent het laagste werkeloosheidspercentage van de drie eilanden. Op het kleinste BES-eiland werd in 2016 een werkeloosheidspercentage gemeten van slechts 3,3%, hetgeen zowel in relatieve als in absolute termen erg laag kan worden genoemd. Door economen wordt een werkeloosheidspercentage van onder de 4% doorgaans als problematisch gezien. Dit betekent namelijk doorgaans dat het voor werkgevers, bij het vertrek van een werknemer, moeilijk is om aan een nieuwe medewerker te komen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo