Nieuws van Bonaire

Fondsenwerving Fundashon Alzheimer succesvol

Het Bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire wil langs deze weg alle bedrijven, particulieren, vrijwilligers en deelnemers heel hartelijk bedanken voor hun medewerking aan onze geweldige aktiviteit, een BónKuNé, gehouden op zaterdag 16 juni jl te SOHO (Chinees Clubhuis).

Dit was een fondsenwervingsaktiviteit om ons jaarprogramma te kunnen realiseren.

Onze doelstelling is om zoveel mogelijk informatievoorziening te verschaffen en bewustwording teweeg te brengen bij onze Boneriaanse gemeenschap betreffende de diverse aspekten rondom de ziekte Alzheimer.

Ons Bestuur komt woorden te kort om mevr Adrienne de Jongh, die op een professionele wijze de coördinatie, organisatie en leiding had over deze BónKúNé,  hiervoor te bedanken.

Het werd een zeer geslaagd en succesvol evenement.

Dhr Evert L.Piar, voorzitter van Fundashon Alzheimer, heeft mw de Jongh een pin van Alzheimer International aangeboden; dit als blijk van waardering voor haar inzet en toewijding. (zie foto)

Het Bestuur hoopt van harte in de toekomst weer te kunnen rekenen op zo’n spontane medewerking van U allen, zodat wij deze zo belangrijke taak kunnen voortzetten.

Gelieve ook onze Website te bezoeken, www.alzheimer-bonaire.com; U blijft dan op de hoogte van al onze aktiviteiten.

Namens het Bestuur,

Dhr Evert L. Piar,                                              Mw Stephanita Felida,

Voorzitter                                                          Secretaris

Deel dit artikel