Nieuws van Bonaire

SZW: Nog geen besluit over kinderbijslag BES-eilanden; Kamer verlangt opheldering

Tweede Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) kreeg onvoldoende steun voor een debat | Foto RZ

Tweede Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) kreeg onvoldoende steun voor een debat | Foto RZ

Door René Zwart©

Den Haag – Over de verhoging van de kinderbijslag in Caribisch Nederland is door het kabinet nog geen besluit genomen. Dat bevestigt de woordvoerder van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om die reden is in de brief die de bewindsvrouw vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde dat er 1 miljard euro extra gaat naar kindgebonden vergoedingen (waaronder de kinderbijslag) ten behoeve van ouders in Europees Nederland niets vermeld over de kinderbijslag op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het ministerie heeft inmiddels erkend dat tenminste in de brief vermeld had moeten worden dat over de kinderbijslag op de BES-eilanden na de zomer een besluit wordt genomen. De ontstane onduidelijkheid had voorkomen kunnen worden als er afstemming had plaatsgevonden met het coördinerende ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar die rol wordt nog niet door alle departementen even enthousiast geaccepteerd. Het voorval is voor de Tweede Kamer aanleiding om Van Ark en haar collega van BZK Raymond Knops te vragen per brief opheldering te verschaffen.

Nevin Özütok (GroenLinks) pleitte vandaag bij de zogeheten regeling van werkzaamheden voor een debat: ,,Vorige week bereikte ons het bericht dat het kabinet per 1 januari 1 miljard euro extra uitgeeft voor kinderbijslag, kinderopvang en kindgebonden budget. Dat is goed nieuws voor ouders die dat geld goed kunnen gebruiken, maar wie het ook echt goed zouden kunnen gebruiken zijn de ouders op de BES-eilanden. En uitgerekend zij profiteren niet van het extra budget.”

Bijval kwam er van Ronald van Raak (SP): ,,Er spelen nog veel meer dingen zoals het sociaal minimum. De staatssecretaris heeft gezegd dat dat er voorlopig niet komt. De beste en snelste manier is om de staatssecretaris nu om opheldering te vragen en zo snel mogelijk een algemeen overleg over kinderrechten op de BES-eilanden te plannen.”

Joba van den Berg (CDA), Antje Diertens (D66), Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en André Bosman (VVD) willen eerst een brief van het kabinet en dan beslissen of er een debat moeten komen. De PvdA, Partij voor de Dieren en DENK wilden sowieso een debat, maar konden Özütok tot haar teleurstelling niet aan de vereiste meerderheid helpen. Het wachten is nu op een brief van Van Ark en Knops.

UPDATE | D66 en CDA willen snel aanpak armoede onder kinderen BES-eilanden

Den Haag – De Tweede Kamerleden Antje Diertens (D66) en Joba van den Berg willen dat de regering zo snel mogelijk in actie komt tegen de armoede onder kinderen in Caribisch Nederland. Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan de staatssecretarissen Van Ark en Knops die zij vanmiddag hebben ingediend.

Aanleiding is het bericht dat ouders op de BES-eilanden niet meeprofiteren van de 1 miljard euro aan kindgebonden vergoedingen die het kabinet extra uittrekt. ,,Deelt u onze mening dat armoede onder kinderen moet worden bestreden, ook in Caribisch Nederland? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om armoede onder kinderen in Caribisch Nederland op korte termijn te bestrijden?”

Diertens en Van den Berg dringen er ook op aan dat zo spoedig mogelijk een sociaal minimum wordt vastgesteld zodat besluiten kunnen worden genomen over de hoogte van de uitkeringen in Caribisch Nederland. ,,Deelt u de mening dat het van belang is dat hierover zo snel mogelijk de benodigde duidelijkheid moet komen en er alles aan gedaan moet worden om verdere vertraging te voorkomen en de nieuwe streefdatum van 1 juli niet te overschrijden?”

De vragenstellers grijpen de onhandige wijze van communiceren door Van Ark tevens aan om te informeren naar de coördinatie tussen de departementen: ,,Op welke manier wordt bij planvorming en budgettering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot Caribisch Nederland het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betrokken, zodat er sprake is van een meer integrale aanpak, in lijn met de motie Diertens c.s?”

Deel dit artikel