Nieuws van Bonaire

Bonaire verdubbelt in 2021 het aandeel windenergie

Het huidige windmolenpark op Bonaire levert 30% van de energievraag | Foto ContourGlobal

Het huidige windmolenpark op Bonaire levert 30% van de energievraag | Foto ContourGlobal

Door René Zwart©
Rocargo

Den Haag – Vanaf 2021 wordt op Bonaire de beschikbaarheid van uit wind gewonnen elektriciteit meer dan verdubbeld. Het idee om energie te winnen uit zee is echter van de baan. Dat meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Antje Diertens en Rob Jetten (beiden D66).

Op dit moment levert het windmolenpark 11 MegaWatt. Daarmee wordt ongeveer 30% van de eilandelijke elektriciteitsbehoefte gedekt. Dat percentage loopt gestaag terug door de groeiende vraag vanwege de bevolkingstoename, toerisme en bedrijvigheid. ,,In het Integrated Utility Plan is opgenomen 12 MW aan extra windcapaciteit in het eerste kwartaal van 2021 in bedrijf te hebben. In de jaren daarna wordt 65% duurzame elektriciteit beoogd”, aldus Wiebes.

Door de toepassing van Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) is een streep gehaald omdat er op Bonaire geen draagvlak voor is. Daarom is er vanaf gezien de eerder aangekondigde haalbaarheidsstudie uit te voeren. Wiebes wijst er op dat het verduurzamen van de energievoorziening op Bonaire niet de hoogste prioriteit heeft. Leveringszekerheid en betaalbaarheid krijgen vooralsnog voorrang boven verduurzaming.

,,Er is een voor kleinverbruikers betaalbaar tarief in Caribisch Nederland. Betaalbaar betekent echter niet goedkoop. Ter vergelijk: in Europees Nederland wordt energieverbruik door belasting en opslagen ontmoedigd en besparing aangemoedigd. Zoals in het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’ beschreven heeft een gemiddeld Caribisch Nederlands huishouden een lagere energierekening dan een Europees Nederlands huishouden”, aldus de bewindsman die er op wijst dat de energieprijs ook afhangt van de wereldwijde olieprijs.

De bewindsman gelooft niet dat verduurzaming extra banen oplevert voor Bonairianen. ,,De productie van duurzame energie is kapitaalintensief, niet arbeidsintensief. De aanleg van windmolens of een zonneweide leidt tot enige tijdelijke extra werkgelegenheid voor eilandbewoners. Een deel van deze arbeid is echter specialistisch werk waarvoor geen personeel op deze kleine eilanden voor handen is.”

Saba

Saba genereert op dit moment 20% van zijn energie uit de in februari in gebruik genomen zonneweide. Dat wordt volgend jaar met de komst van een tweede park verdubbeld. Het Bestuurscollege heeft geothermisch onderzoeker Teranov uit Guadeloupe een driejarig exclusief recht gegeven om onderzoek te doen naar geothermie. Het is onzeker of dit succes heeft en kent een zeer lange doorlooptijd vanwege het benodigd onderzoek, proefboringen enzovoorts, maar biedt bij succes de mogelijkheid tot 100% verduurzaming.

Sint Eustatius

Sint Eustatius is met 46% duurzame energie koploper in het Caribische deel van het Koninkrijk. Eind vorig jaar is de tweede fase van de zonneweide in gebruik genomen. Dit is technologisch een zeer modern en innovatief project. Door de modernste power electronics is de netstabiliteit hoger dan voorheen. Deze resultaten waren slechts mogelijk door forse subsidies vanuit de Rijksoverheid. Het lokale nutsbedrijf heeft te kennen gegeven voor verdere verduurzaming een voorkeur te hebben voor meer zonneweiden en niet voor windmolens aangezien die niet orkaanbestendig zijn gebleken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo