Nieuws van Bonaire

Van Ark weerstaat Senaat: Geen datum presentatie rapport bestaansminimum

Foto SZW

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat zich niet door de Eerste Kamer opjagen | Foto SZW

Door René Zwart©

Den Haag – Er is nog altijd geen zekerheid over het tijdstip waarop het langverwachte rapport over het sociaal bestaansminimum in Caribisch Nederland wordt gepresenteerd. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weigert zich vast te leggen aan een datum en weerstaat daarmee de druk uit de Eerste Kamer.

De Senaat toonde zich vorige maand onaangenaam verrast dat de eerder afgesproken deadline voor de openbaarmaking van het rapport (eind april) niet werd gehaald en dat de bewindsvrouw geen nieuwe datum wilde noemen. Daarop stuurde voorzitter Ruard Ganzevoort namens de commissie voor Koninkrijksrelaties het verzoek naar Van Ark om het rapport hoe dan ook voor 1 juli te publiceren. Haast is geboden om de te verwachten financiële consequenties voor het rijk nog in de komende begrotingswijzigingen te kunnen verwerken.

Vandaag laat de staatssecretaris de Eerste Kamer weten ,,er naar te streven” die datum te halen om er aan toe te voegen dat ,,dit niet ten koste mag gaan van een zorgvuldig proces.” Van Ark schrijft met grote belangstelling uit te zien naar het rapport en de urgentie ervan te delen. ,,Tegelijkertijd hecht ik aan een zorgvuldig proces. De bespreking van het conceptrapport in de daartoe ingestelde klankbordgroep, waarin zowel SZW en BZK als de openbare lichamen participeren, is nagenoeg afgerond. Twee van de drie openbare lichamen hebben hun reactie op het laatste concept van het rapport gegeven; de derde zal dit binnenkort doen.”

Onderzoeksbureau Regioplan is inmiddels begonnen met het verwerken van ontvangen opmerkingen die volgens de staatssecretaris vooral betrekking hebben op de weergave van feiten en verzoek om verduidelijking of toelichting. ,,In de klankbordgroep is afgesproken dat er aansluitend nog een schriftelijke ronde volgt om de verwerking van de ingebrachte opmerkingen te verifiëren. Deze fase kost tijd, maar kan met het oog op zorgvuldigheid niet worden gemist”, eigent Van Ark zich op voorhand het recht toe de door de Eerste Kamer gestelde deadline te negeren.

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoeveel verschillende type huishoudens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan inkomen nodig hebben om de maand rond te komen. Dat is 4 jaar geleden ook al een door het Nibud berekend, maar Van Arks voorganger Jetta Klijnsma verwierp de uitkomsten en hield vervolgens jarenlang nieuw onderzoek tegen.

 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo