Nieuws van Bonaire

TBO/OM en FIU naar makelaars en notarissen op Bonaire

TBO/OM en FIU naar makelaars en notarissen op Bonaire

In navolging op de door de FIU en het OM georganiseerde conferentie “ Tegengaan van witwassen en vastgoedfraude op Bonaire” van december 2017, hebben medewerkers van Team Bestrijding Ondermijning van het Openbaar Ministerie Carib (TBO/OM) en de Financial Intelligence Unit (FIU) afgelopen week voorlichtende gesprekken gevoerd met makelaars en notarissen op Bonaire. In deze gesprekken zijn onder meer ervaringen gedeeld die verband houden met strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen en corruptie. Dit om makelaars en notarissen op Bonaire alert te maken op mogelijk misbruik door criminelen en hen nog beter in staat te stellen om ongebruikelijke transacties te identificeren en deze te melden bij de FIU. Makelaars en notarissen zijn meldingsplichtige ondernemingen. Dit betekent dat zij wettelijk verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU.

Het is van groot maatschappelijk belang om waakzaam te zijn en mogelijke corruptie- en witwaspraktijken te signaleren. Witwasgelden eindigen veel in aangekocht vastgoed. Dit ontwricht de vastgoedmarkt en maakt huizen voor mensen met een modaal inkomen onbetaalbaar.

Gezamenlijk met de verschillende toezichthouders, justitie en meldingsplichtige ondernemingen bestrijden het TBO/OM en FIU witwassen en corruptie. In de voorlichtende gesprekken die hebben plaatsgevonden is aan de hand van algemene typologieën inzichtelijk gemaakt welke verschijningsvormen van corruptie en witwassen TBO/OM ziet in de strafrechtelijke onderzoeken in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het gaat hierbij onder meer om de volgende kenmerken:

– tussenpersonen/consultants worden ingehuurd voor het verhullen van corruptiegelden;
– onderhandelingen door een makelaar (over vastgoed) met persoon A, terwijl het formele eigendom uiteindelijk in de onderneming van persoon B wordt gevestigd;
– de eindbestemming van veel corruptiegelden is vaak onroerend goed;
– misbruik van derdengeldrekeningen en cheques voor het verhullen van geldstromen;
– gebruik van offshore ondernemingen voor het verhullen van de uiteindelijke gerechtigde (UBO).

Ook is strafrechtelijke jurisprudentie besproken van meldplichtigen die niet voldoen aan hun meldplicht aan de FIU. Tevens heeft de FIU diverse praktische handvatten gegeven waarmee de uitvoering van de meldplicht ondersteund kan worden.

Het TBO/OM kan niet alleen corruptie en witwassen bestrijden. Dat doen we met u en voor u. Hierin bent u, als kritische burger, onmisbaar. Uw signalen uit de maatschappij van corruptie en witwassen zijn essentieel. Heeft u een vermoeden dat er mogelijk sprake is van witwassen of corruptie? Meld dit dan bij TBO/OM via anti-corruption@rst-politie.net.

Meer informatie over het FIU en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-nederland.nl

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo