Nieuws van Bonaire

Bestuur Bonaire tart Cft en BZK met te late aanlevering van financiële rapportage

Foto - Harald Linkels
gedeputeerde IBI Martis

Gedeputeerde Ibi Martis van Financiën Foto – Harald Linkels

Door René Zwart©

Den Haag – Het Bestuurscollege van Bonaire kan rekenen op een aanwijzing van de regering als het niet snel de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal aan het College financieel toezicht (Cft) aanbiedt. De cijfers hadden uiterlijk 23 april aangeleverd moeten zijn. Op verzoek van gedeputeerde Ibi Martis van Financiën heeft het Cft uitstel verleend, maar inmiddels is ook de nieuwe deadline verstreken.

Een brief waarin het BC wordt gemaand per omgaande de stukken te leveren is onderweg, zo laat de woordvoerder van het Cft weten aan Koninkrijksrelaties.Nu. Intussen zijn er ook twijfels ontstaan of Bonaire op tijd de jaarrekening gereed heeft. Die moet twee weken na te zijn behandeld door de Eilandsraad, maar in elk geval vóór 15 juli naar het Cft worden gestuurd. ,,Over de Jaarrekening 2017 is het Cft nog in overleg met de regering. Tijdens het eerstvolgende bezoek aan Bonaire zullen de aanlevering en de oorzaken van de vertraging worden besproken”, aldus het Cft dat over twee weken op Bonaire is.

Het uitblijven van de uitvoeringsrapportage – het opmaken daarvan zou na ruim 7 jaar toch routine moeten zijn – duidt er op dat eerdere ‘aanmoedigingen’ van zowel het Cft als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het financieel beheer te verbeteren weinig effect hebben gesorteerd. Het Bestuurscollege neemt daarmee het risico op grond van artikel 34.5 van de Wet Financiële Openbare Lichamen BES een dwingende aanwijzing van staatssecretaris Raymond Knops te krijgen. Dat instrument werd in Caribisch Nederland in 2015 voor de eerste keer – op Sint Eustatius – ingezet.

Eind deze maand heeft het BC een gesprek in Den Haag met de bewindsman. Daar staan goed bestuur en financieel beheer hoog op de agenda.

MPB: ‘Sprake van taakverwaarlozing’

Kralendijk – De MPB-fractie in de Eilandsraad maakt zich grote zorgen over het financieel beheer van het openbaar lichaam en wil dat het Bestuurscollege in de eilandsraadsvergadering van dinsdag verantwoording aflegt. Met het oog daarop heeft fractieleider Elvis Tjin Asjoe schriftelijk vragen ingediend waarop hij antwoord wil hebben.

De oppositiepartij wil onder meer weten waarom de Eilandsraad niet door het BC is geïnformeerd over de vertraging met de uitvoeringsrapportage en wanneer deze alsnog aan het Cft wordt aangeboden. Ook wil de fractie weten hoe ver de samenstelling van de jaarrekening is gevorderd. Sinds de 4e begrotingswijziging d.d. 19 december heeft de Eilandsraad geen financiële informatie meer ontvangen.

Tjin Asjoe vraagt het BC of het zich er bewust van is dat het niet voldoen aan wettelijk vastgelegde termijnen opgevat kan worden als ‘taakverwaarlozing’ en een aanwijzing van de regering kan uitlokken.

Oppositieleider Elvis Tjin Asjoe vreest dat Bonaire een aanwijzing uitlokt | Foto Nico van der Ven
Deel dit artikel