Nieuws van Bonaire

Financieel beheer eilanden is nog lang niet op orde

Door René Zwart©

 

Den Haag – Op vijf van de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk is het financieel beheer nog lang niet op orde. Dat stelt staatssecretaris Raymond Knops in antwoord op vragen van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over de effectiviteit van het financieel toezicht op de eilanden.

,,De evaluatie die in 2015 is gehouden laat zien dat op Sint Maarten en Curaçao stappen voorwaarts zijn gezet, maar dat tegelijkertijd de uitdaging ten aanzien van het financieel beheer en het structureel realiseren van begrotingsevenwicht groot zijn. Er is veel ruimte voor verbetering; de landen dienen een traditie op te bouwen van goed financieel beheer. Dat vraagt constant aandacht. De landen hebben hier een eigen verantwoordelijkheid. Daarbij kan ondersteuning in de vorm van technische expertise behulpzaam zijn mits er sprake is van voldoende eigenaarschap aan de zijde van de landen”, aldus de bewindsman.

De staatsschuld van Curaçao is volgens hem beheersbaar, die van Aruba noemt hij zorgelijk. ,,Met Aruba ben ik in gesprek over het verlengen van het toezicht en een nieuw normenkader.” De verwachting is dat in navolging van Curaçao en Sint Maarten ook Aruba normen vanuit Den Haag krijgt opgelegd om de staatsschuld onder de 50% terug te brengen.

Ten aanzien van Bonaire en Sint Eustatius merkt Knops op dat ze problemen hebben om gekwalificeerd personeel voor een lange termijn aan zich binden. ,,De eilanden hebben veel moeite met het vormgeven en implementeren van goed financieel beheer, zeker als er sprake is van frequente bestuurswisselingen of van een bestuur dat zijn taken heeft verwaarloosd. In het kader van de tijdelijke wet taakverwaarlozing ondersteun ik Sint Eustatius met het aanreiken van gekwalificeerd personeel zodat het financieel beheer op orde kan worden gebracht.”

Beide eilanden hebben eveneens nog veel werk te verzetten om hun financieel beheer op orde te brengen. ,,Dat vraagt naast de inzet van gekwalificeerd personeel ook dat het bestuur van het openbaar lichaam waarde hecht aan en prioriteit geeft aan goed financieel beheer. Zo is het financieel beheer op Saba wel op orde. Met Bonaire ben ik in gesprek om brede afspraken te maken over de prioriteiten voor de komende jaren. Conform het Regeerakkoord is goed financieel beheer daar onderdeel van. Ik constateer dat geen van de eilanden schulden heeft anders dan een renteloze lening bij een ministerie en dat sinds 2010 op een enkele uitzondering na de begrotingen sluitend dan wel met een overschot zijn afgesloten”, aldus de bewindsman.

 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo