Nieuws van Bonaire

Sint Eustatius blijkt nog erger verwaarloosd dan gedacht

Door René Zwart©

 

Den Haag – Sint Eustatius is nog veel erger verwaarloosd door zijn bestuurders dan aanvankelijk gedacht. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn eerste voortgangsrapportage sinds het Bestuurscollege en de Eilandsraad op 7 februari wegens ernstige taakverwaarlozing werden vervangen door regeringscommissaris Mike Franco.

,,De regeringscommissaris heeft zich een beeld gevormd van de situatie op het eiland. De situatie is ernstig, de verwaarlozing en achterstanden zijn nog omvangrijker dan aanvankelijk was gedacht en op vrijwel alle terreinen zichtbaar en merkbaar. Het op orde krijgen van alle domeinen en van het lokale ambtelijk apparaat is een grote opgave waarbij het tijdsbeslag zeker twee jaar omvat. En dan nog ligt er op een aantal domeinen alleen een betere basis waar andere bestuurders verder op kunnen bouwen.”

Knops stelt dat onder een deel van de aanvankelijke criticasters naast acceptatie ook steun voor de ingreep ontstaan. ,,Tegelijkertijd zijn de lokale verwachtingen ten aanzien van de concrete resultaten zeer hoog, vooral op sociaaleconomisch terrein en ten aanzien van de dienstverlening door het openbaar lichaam. De meerderheid van de ambtenaren ziet de huidige situatie als een kans en steunt de regeringscommissaris. In plaats van intimidatie, manipulatie, willekeur en/of vriendjespolitiek zien deze ambtenaren ruimte voor de ontwikkeling van ambtelijke professionaliteit.”

De bewindsman spreekt van een grote betrokkenheid van de bevolking bij de werkzaamheden van de regeringscommissaris. ,,Dat blijkt uit het succes van het wekelijkse inloopspreekuur dat de regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger houden en uit de goed bezochte townhall meetings. Ook het overleg met de opgerichte Maatschappelijke Raad van Advies levert over en weer veel informatie, ideeën en vertrouwen op.”

,,Het politieke landschap op Sint Eustatius is al jaren sterk gepolariseerd en geënt op het voeren van vriendjes- en machtspolitiek. Dit was ook reeds vóór 7 februari het geval. Een aantal politieke partijen heeft zich inmiddels in een platform verenigd. De regeringscommissaris is met de groep in gesprek gegaan, waarbij hij heeft aangegeven regelmatig met de groep van gedachten te willen wisselen. De regeringscommissaris is ook blijvend bereid tot een uitgestoken hand naar de voormalige coalitie en diegenen die kritisch staan ten opzichte van de bestuurlijke ingreep. Daarnaast heeft hij opdracht gegeven om een reeks van opleidingen te ontwikkelen voor iedereen die in de toekomst een bestuurlijke functie ambieert in een eilandsraad of een bestuurscollege, teneinde te bewerkstelligen dat het bestaande politieke patroon wordt doorbroken. Het doel is de samenleving robuuster te maken met een krachtig maatschappelijk middenveld, een professioneel ambtenarenapparaat en een transparant klimaat waarin talent zich wil verbinden met politiek en bestuur.”

Rocargo

Lees hier de gehele rapportage.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo