Nieuws van Bonaire

MPB ageerde al langer tegen stemmen per onderhandse volmacht

Volgens Tjin-Asjoe is het een feit dat in het verleden stemmen werden opgekocht.
Elvis-Tjin-Asjoe-Interview-Kongreso-2014

Volgens Tjin-Asjoe is het een feit dat in het verleden door bepaalde politici en bepaalde politieke partijen stemmen werden opgekocht.

Door Harald Linkels

Kralendijk- De Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) heeft in 2015 al geageerd tegen het laten stemmen per onderhandse volmacht. Een door de partij ingediende motie hierover werd door de eilandsraad op 26 mei 2015 met algemene stemmen aangenomen. Dit zegt de partij naar aanleiding van de berichtgeving dat de Nederlandse Kiesraad, nu ook haar bedenken lijkt te hebben van het gebruik van onderhandse volmachten bij verkiezingen op de BES-eilanden.

Partijleider Elvis Tjin-Asjoe zegt blij te zijn dat ook in Nederland het besef door begint te dringen dat stemmen per volmacht op de eilanden kan leiden tot ontwenselijke situaties. “Indertijd kregen wij nog nul op request bij Minister Plasterk, die van mening was dat wij bij een vermoeden van misbruik maar aangiften moesten doen bij het Openbaar Ministerie”, aldus Tjin-Asjoe.

In datzelfde jaar, 2015, bezochten Tjin-Asjoe, samen met de leiders van de fracties van de UPB (James Kroon) en DP (Robby Beukenboom) de jaarlijkse VNG-vergadering in Nederland. Zij maakten van de gelegenheid gebruik bij Kiesraad hun zorgen uitten over het gebruik van de onderhandse volmachten.

Per 10-10-2010 werd het stemmen per onderhandse volmacht weer ingevoerd, volgens de MPB om de simpele reden dat -zoals ondertussen gebruikelijk is- Nederland vindt dat alles precies zoals in Nederland moet gebeuren, zonder rekening te houden met de gewoontes en cultuur op de eilanden.

Tjin-Asjoe zegt blij te zijn dat de secretaris-generaal van de Kiesraad in Nederland, Melle Bakker, nu ook op het standpunt lijkt te staan dat het stemmen per onderhandse volmacht op de eilanden niet wenselijk is. “Nog in de tijd van het Land Nederlandse Antillen waren er politici die er openlijk over pochtten stemmen te kopen”, zegt Tjin-Asjoe. “Het is nou een keer een feit dat onze eilanden een andere cultuur hebben dan dat in Nederland het geval is. Daar moet je rekening mee houden. Je moet geen ongewenste situaties creëren”, aldus de MPB-leider.

Deel dit artikel