Nieuws van Bonaire

Nos ta Biba di Naturalesa TV aflevering 4 is uit


Bonaire is een prachtig eiland met unieke landschappen en mooie natuurgebieden met een grote diversiteit aan flora en fauna. Natuur om samen van te genieten. Maar ook goed voor de welvaart van ons eiland.

Toerisme is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de bevolking van Bonaire. Natuur is daarom zeer waardevol. Om ook in de toekomst deze natuur te behouden, is bescherming en beheer essentieel.

Concrete plannen en acties staan in het natuurbeleid en milieubeleid van Bonaire. Projecten en campagnes werken aan concrete doelen. Om de plannen succesvol te maken is medewerking en betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties nodig. Jouw hulp is essentieel, kijk wat je zelf kan doen op www.bibadinaturalesa.com en volg de twee wekelijkse tv afleveringen van Nos Ta Biba di Naturalesa TV

Deel dit artikel