Personeel & Werk

Werknemers STINAPA stappen massaal over naar nieuwe bond

Arjen de Wolff

STINAPA-directeur Arjen de Wolff, hier ten tijde van de Sargassum crisis, was ook gepikeerd over onzorgvuldig handelen van de ABVO I Foto: Harald Linkels

Door Harald Linkels

Kralendijk- De medewerkers van STINAPA zijn deze week massaal overgestapt naar vakbond Fedebon. De actie komt voort uit onvrede over onhandig optreden van ambtenarenvakbond ABVO, die een CAO-voorstel bij de directie van STINAPA op tafel legde waarbij de medewerkers er in arbeidsvoorwaarden op achteruit zouden gaan, in plaats van vóóruit.

Het voorstel van de ABVO hield een verslechtering in op diverse punten. “Onacceptabel”, oordeelde STINAPA directeur Arjen de Wolff die het optreden van de vakbond op zijn zachtst gezegd onzorgvuldig vond.

“De medewerkers van STINAPA zouden er bij de voorstellen van de ABVO onder andere op achteruit gaan als het gaat om vakantiegeld, eindejaarsuitkering en de bijstelling van lonen op grond van gestegen kosten van levensonderhoud. Dat is voor ons als organisatie, maar ook voor de medewerkers zelf, niet wenselijk”, aldus De Wolff in een schrijven aan de lokale pers.

Hoewel de reactie van De Wolff in eerste instantie niet meer leek dat de gebruikelijke retoriek in het onderhandelingsspel tussen een werkgevers en vakbonden, bleek er toch meer aan de hand te zijn. Ook van de zijde van vakbondskoepel Usibo werd schoorvoetend toegegeven dat de ABVO onzorvuldig had gehandeld en blijkbaar mis had geschoten met haar voorstel voor nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Uit onvrede met de handelswijze van ABVO hebbben de medewerkers van STINAPA massaal hun lidmaatschap opgezegd bij de ABVO en zijn zij collectief overgestapt naar Fedebon.

Volgens STINAPA is Fedebon meer dan welkom voor gesprekken over de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers. STINAPA zegt in een gisteren uitgestuurd persbericht dat zij er alle vertrouwen in heeft dat zij er met de Fedebon uit zal komen als het gaat om de voorwaarden voor de medewerkers. Ook laat STINAPA weten dat de eerste gesprekken met de nieuwe vakbond al voor deze week staan gepland.

Deel dit artikel