Nieuws van Bonaire

Sterke stijging verdachte financiële transacties in Caribisch Nederland

Door René Zwart©

Den Haag – Het aantal opgespoorde verdachte financiële transacties in Caribisch Nederland is in 2017 explosief gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2016 was nog sprake van 231 verdachte transacties, vorig jaar is dat gestegen naar 337. Nog spectaculairder is de stijging van het bedrag dat hiermee gemoeid was. Dat is van 8 miljoen euro in 2016 opgelopen naar 192 miljoen vorig jaar. Dat meldt de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) in zijn vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Opmerkelijk genoeg zijn er in weerwil van deze cijfers minder ongebruikelijke transacties aangemeld door (financiële) dienstverleners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat daalde van 1.281 in 2016 naar 1.038 vorig jaar. Verreweg de meeste meldingen (974) zijn gedaan door banken met de douane (41) op de tweede plaats. 8 meldingen werden gedaan door notarissen, 1 door een makelaar. De Wet ter voorkoming van witwassen financiering van terrorisme Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wwft BES) verplicht dienstverleners in sectoren waarin grote bedragen omgaan melding te doen als er twijfels zijn over de herkomst van het geld van een klant.

Aanpak witwassen effectiever door meer informatie-uitwisseling

Dat er uit minder meldingen meer daadwerkelijk verdachte transacties naar voren zijn gekomen duidt er op dat de kwaliteit van de meldingen is verbeterd. Dat is het resultaat van het besluit van de FIU om een ‘relatiemanager’ op de eilanden te stationeren die contact onderhoudt met financiële dienstverleners. Ook een informatiebijeenkomst en een conferentie gericht op het voorkomen van witwassen en fraude binnen de vastgoedsector in Caribisch Nederland hebben geholpen, evenals een informatiedag op Curaçao voor alle financiële dienstverleners in de regio.

Beter inzicht in het bedrijvenregister van de Kamer van Koophandel en convenanten over informatie-uitwisseling met de belastingdienst en het politiekorps op de eilanden hebben eveneens bijgedragen aan de effectiviteit van de FIU. De financiële rechercheurs hebben sinds 2017 ook toegang tot het Border Management System dat de douane in Caribisch Nederland gebruikt. Hierdoor is er meer zicht op personen die mogelijk met grote contante geldbedragen in- en uitreizen.

Caribisch Nederland blijft voor de FIU voorlopig prioriteit houden, zo wordt in het jaarverslag aangekondigd.

Een zakenman op Bonaire met een kerstboom aan vennootschappen

In het jaarverslag beschrijft de FIU een case uit de praktijk: ,,Een zakenman op Bonaire was met zijn vele vennootschappen al langere tijd onderwerp van een opsporingsonderzoek naar fiscale onregelmatigheden en criminele activiteiten. Ook bij de FIU-Nederland vielen de ongebruikelijke transacties van zijn bedrijven en hemzelf op. Een kerstboom aan vennootschappen was onder zijn leiding financieel actief. Van meerdere meldingsplichtige instellingen werden ongebruikelijke transacties ontvangen. Deze varieerden van het aanhouden van rekeningen voor meer dan vijftien vennootschappen waarbij grote bedragen van de ene naar de andere rekening werden geloodst zonder dat er toereikende of valide documentatie werd overgelegd of was er sprake van leenovereenkomsten waarbij onderliggende zekerheden ontbraken. In weer andere gevallen was er sprake van financieringen van projecten die onjuist waren verantwoord in de boekhouding, of deels contant waren uitgevoerd waarbij monetaire onregelmatigheden werden geconstateerd. De gehele analyse werd aanvullend op de onderzoeksbevindingen aan het opsporingsteam ter beschikking gesteld.”

Deel dit artikel