Nieuws van Bonaire

Gevangenisdirecteuren Sint Maarten, Aruba, Bonaire en Curaçao voor de 2de keer in overleg op Bonaire


Voor de tweede keer heeft het directeurenoverleg op Bonaire plaatsgevonden. Sinds 2016 is de overlegstructuur geïntensiveerd en streven de directeuren van de gevangenissen van Sint Maarten, Aruba, Curaçao en Bonaire naar een optimale onderlinge samenwerking.

Onder samenwerking valt bijvoorbeeld onderlinge verplaatsingen van gedetineerden, opleidingen, en samenwerking op het gebied van detentie regimes. Gezamenlijkheid biedt slagkracht en alle directeuren zijn het erover eens dat er veel goede mogelijkheden zijn om de samenwerking en daarmee de efficiëntie binnen het regionale gevangeniswezen te versterken.

(Foto van links naar rechts: de heer S. Carty (directeur Point Blanche), mevrouw G. van Haperen (projectleider Nieuwbouw JICN), de heer W. de Vries (directeur JICN), mevrouw J. Sint Jago (Hoofd Advies & Onderzoek KIA) en de heer U. Floran (directeur SDKK).

Deel dit artikel