Nieuws van Bonaire

Noodplan voor Bonaire ligt klaar in geval grote toestroom van Venezolanen

 

 

Door René Zwart©

Den Haag – Er ligt een noodplan klaar voor het geval Bonaire te maken krijgt met een grote toestroom van Venezolanen die hun land willen ontvluchten. Dat bevestigt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid André Bosman (VVD).

,,Nederland treft de nodige maatregelen om voorbereid te zijn op een eventuele migratiestroom. Voor Bonaire draagt Nederland immers een bijzondere verantwoordelijkheid. De mogelijke gevolgen voor Nederland van de inwerkingtreding van dit noodplan zullen afhankelijk zijn van de grootte van een eventuele instroom van migranten. Derhalve worden door de betrokken organisaties en diensten te Bonaire en in Nederland noodzakelijke voorbereidingen getroffen”, aldus de bewindsman.

Bij dat noodplan zijn naast BZK en het Eilandbestuur ook de ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie betrokken alsmede uitvoeringsorganisaties waaronder de Koninklijke Marechaussee, het politiekorps en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Nu president Nicolás Maduro is herkozen wordt rekening gehouden met een exodus van Venezolanen die op zoek gaan naar een beter bestaan elders in de regio.

Knops: Curaçao en Aruba worden niet aan hun lot overgelaten

Wat Curaçao en Aruba betreft zegt Knops bereid te zijn ,,nog nauwer samen te werken in de voorbereiding op een eventueel noodscenario”, maar voegt daar onmiddellijk aan toe dat de toelating en uitzetting van vreemdelingen een landsaangelegenheid is en blijft. ,,Het kabinet is hier in gesprekken met de regeringen van Aruba en Curaçao uiterst duidelijk in geweest. Dat betekent echter niet dat de landen aan hun lot worden overgelaten. Ik heb de regering van Curaçao laten weten dat Nederland – mocht zo’n geval zich voordoen – waar mogelijk ondersteuning zal bieden, bijvoorbeeld in de vorm van kennis en expertise. Daar zijn we nu al toe bereid.” Dit aanbod geldt ook voor Aruba, maar dat heeft anders dan Curaçao nog geen verzoek ingediend.

,,Ondertussen is het aan de landen om zoveel als mogelijk zelf de nodige maatregelen te treffen om eventuele voorziene problemen bij de opvang te mitigeren. In dat kader ondersteunt het kabinet – met inachtneming van de beperkte absorptiecapaciteit van de (ei)landen en met inachtneming van geldende internationale verdragen – het restrictief vreemdelingenbeleid dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt gevoerd.”

Voor Venezolanen geldt geen Europese visumplicht

Op de vraag van Bosman welke stappen Knops onderneemt om te verhinderen dat op Aruba en Curaçao verblijvende Venezolanen kunnen doorreizen naar Nederland antwoordt deze: ,,Toegang tot het grondgebied van of toelating tot verblijf in Aruba, Curaçao of Bonaire is territoriaal beperkt tot die landen, resp. de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Toegang of toelating betekent daarom niet zonder meer ook toegang of toelating tot Europees Nederland.”

Venezolanen hebben echter geen visum nodig voor Europa. Pas als zij langer dan 90 dagen in Europees Nederland willen blijven hebben ze een machtiging tot voorlopig verblijf nodig. Die kan worden aangevraagd bij een Nederlandse ambassade of consulaat in het buitenland, maar ook bij de kabinetten van de gouverneurs op Curaçao, Aruba of Sint Maarten.

1200

 

Deel dit artikel