Nieuws van Bonaire

Stichting Project is genomineerd voor de Korczakprijs 2018

De Janusz Korczakstichting kent eenmaal per twee jaar de Korczakprijs toe aan een organisatie die op bijzondere wijze actief vorm geeft aan een pedagogische praktijk waarin kinderen, geheel in de geest van het gedachtegoed van Korczak, tot hun recht komen. Het zou geweldig zijn als we de prijs winnen, maar genomineerd zijn is al een zeer grote eer, aldus Mick Schmit directeur Stichting Project

Janusz Korczak (1878 – 1942) is één van de grootste pedagogen uit de twintigste eeuw. Als kinderarts trok hij zich het lot aan van weeskinderen in Warschau en stichtte in 1912 Dom Sierot, een weeshuis voor Joodse kinderen. www.korczak.nl

Deel dit artikel