Nieuws van Bonaire

FCB wacht niet op Knops en begint met de bouw van 76 sociale huurwoningen

Kralendijk – De Fundashon Cas Bonairiano (FCB) is niet van plan met de armen over elkaar af te wachten tot het geschil met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de financiering van nieuwbouw uit de wereld is. Daarvoor is de woningnood op Bonaire te hoog, vindt FCB-directeur Ben Oleana. Er is een tekort aan tenminste 500 betaalbare huurwoningen, maar hij sluit niet uit dat het in werkelijkheid meer dan het dubbele is.

Rond het FCB-plan 500 sociale woningen te bouwen is een patstelling ontstaan: de bouwkosten zijn sinds Bonaire een bijzondere gemeente is sterk gestegen en dan zou het helpen als de FCB toegang krijgt tot goedkopere financieringsvormen. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weigert, zoals eerder bericht, de woningstichting echter een rijksgarantie te verstrekken. Doet hij dat wel, dan halveren de rentelasten voor de FCB, een voordeel dat direct leidt tot lagere huren.

1200

Omdat de gesprekken met het ministerie zich zo moeizaam voortslepen is de FCB parallel daaraan op zoek gegaan naar financiering voor de bouw van 76 sociale woningen in het plangebied Nieuw Amsterdam. Het gaat om een investering van 5,75 miljoen dollar. Via een lokale bank is een krediet verkregen van 4,5 miljoen tegen een rente van 4,4%. Vanuit het zogeheten Bommelberaad – een samenwerkingsverband van de Europees Nederlandse corporaties Woonlinie en ‘thuis met de Rijksdienst – is 470.000 dollar subsidie toegezegd. De resterende 750.000 dollar brengt de FCB zelf in. ,,Op 1 juni beginnen we met de bouw”, aldus Oleana.

De stichting zoekt de oplossing voor de relatief hoge huren niet alleen in goedkopere financiering, maar ook in alternatieve bouwmethodes. Later vandaag zal het Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) het dispuut tussen de FCB en het ministerie aan de orde stellen in een debat van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met Knops.

Deel dit artikel