Bonaire

Rekenkamer: Toezicht op financiën van de eilanden is onvoldoende effectief

Rekenkamer: Toezicht op financiën van de eilanden is onvoldoende effectief

Den Haag – De Algemene Rekenkamer vindt dat het financieel toezicht op de Caribische delen van het Koninkrijk ernstig tekortschiet en dringt er bij het kabinet op aan maatregelen te nemen om de effectiviteit te vergoten.

Dit blijkt uit het onderzoek dat de Rekenkamer in het kader van de jaarlijkse verantwoordingsdag heeft gedaan naar het jaarverslag van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. ,,Daar waar Saba een deugdelijke financiële huishouding heeft is de financiële situatie van Bonaire en Sint Eustatius al vele jaren zorgelijk. Dit geldt ook voor de financiële situatie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten”, aldus het vandaag gepubliceerde rapport van de Rekenkamer.

1200

,,Om een duurzame financiële overheidshuishouding te bewerkstelligen is een stelsel van financieel toezicht ingericht. Gezien de verslechterende financiële situatie op de meeste eilanden en de lage kwaliteit van het financieel beheer kunnen vraagtekens worden gezet bij de effectiviteit van het huidige toezicht. We bevelen aan het financieel toezicht te evalueren en op basis van de uitkomsten zo nodig maatregelen te nemen om de effectiviteit van dit toezicht te vergroten.”

Namens staatssecretaris Raymond Knops zegt minister Kajsa Ollongren de kritiek te kunnen plaatsen. ,,De ervaring leert dat de eilanden veel moeite hebben met goed financieel beheer, zeker als er sprake is van frequente bestuurs­wisselingen. Er is veel ruimte voor verbetering en dat vraagt constant aandacht. Met Aruba ben ik momenteel in het gesprek over de toekomst van het financieel toezicht. De zorgwekkende financiële situatie van Aruba en de hoge staatsschuld (90% bbp) onderstrepen de urgentie van dit overleg. Het financieel toezicht op Sint Maarten en Curaçao heeft de permanente aandacht van het College financieel toezicht en de Rijksministerraad”, aldus Ollongren die er aan toevoegt het Cft te hebben gevraagd nadrukkelijk aandacht te besteden aan financieel beheer en transparante publieke verantwoording.

De Rekenkamer is niet tevreden met de reactie van de bewindslieden. ,,Wij vinden het twijfelachtig of de genoemde activiteiten voldoende zijn om de hardnekkige problemen ten aanzien van de financiële situatie en het financieel beheer aan te pakken.”

1200
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo