Nieuws van Bonaire

Elektriciteit op Bonaire: hoe zou het in de toekomst ook kunnen?

 

Ingezonden door Consumentenbond Unkobon

Problemen? Nee, oplossingen!

De problemen rond de kostendekkende tarieven voor elektriciteit en drinkwater zijn de laatste tijd veel in het nieuws geweest en houden nog steeds de gemoederen bezig. Wat opvalt in de discussies is dat deze vaak blijven hangen in: ‘Hoe heeft het zover kunnen komen’ en: ‘Wie kunnen we dan de schuld geven’. Dergelijke discussies lossen het probleem niet op. 

Gesprekken over mogelijke oplossingen zijn veel productiever en geven blijk van visie en inzicht in de werkelijke problematiek. Hiermee bereiken we uiteindelijk veel sneller resultaat dan met steeds achterom kijken. Als maatschappelijk verantwoordelijke consumentenvereniging, wil UNKOBON hierin niet alleen als een waakhond reageren op wat er steeds mis gaat. Unkobon wil ook een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen voor de nabije toekomst.

Wat moet het uitgangspunt zijn?
Uitgangspunt is dat de productie van elektriciteit veel goedkoper kan dan nu op Bonaire het geval is. Van deze goedkopere mogelijkheden zijn tegenwoordig genoeg concrete voorbeelden te zien. We moeten goed beseffen dat er geen technische obstakels meer zijn. Voor alle technische problemen die naar voren worden gebracht, zijn al lang oplossingen gevonden. Met de snel voortschrijdende ontwikkelingen van de techniek, zit daar juist de mogelijkheid om reële duurzame oplossingen toe te kunnen passen.

Hoog tijd voor een inhaalslag op Bonaire

Bonaire loopt op het gebied van duurzame elektriciteitsvoorziening achter op de andere eilanden. Nu is het moment om op Bonaire gewoon aan het werk te gaan. Om te zorgen dat het gerealiseerd wordt en niet weer een discussie op te starten over het hoe. Indien Bonaire nu start met een ommezwaai naar duurzame productiemethoden kunnen wij proactief deze uitdaging oppakken en voor de gehele samenleving van Bonaire iets positiefs realiseren.

Elektriciteit en water zijn eerste levensbehoeften, voor zowel burgers als voor bedrijven. Voorziening in deze basisbehoeften is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van burgers en bedrijven mag daarom worden verwacht dat er een zetje in de noodzakelijke richting wordt gegeven.

Duurzame oplossingen op Saba en Statia

Op onze zustereilanden Saba en Statia is inmiddels een omslag gerealiseerd bij de opwekking van elektriciteit door op grote schaal gebruik te maken van PV zonnepanelen. Er is op beide eilanden een grote hoeveelheid zonnepanelen geïnstalleerd met back-up batterijen en andere technische installaties.

Deze investeringen zorgen ervoor dat overdag (vanaf +/- 8 uur tot 19 uur) de zonnecellen en de back-up batterijen alle benodigde energie leveren aan de eilanden. Na 19 uur worden de dieselgeneratoren gestart die ’s nachts voorzien in de levering van elektriciteit. De diesel-motoren worden dan de volgende ochtend rond 8 uur weer uitgezet. Beide eilanden zijn kleinschalig vergeleken met Bonaire.

Duurzame oplossing op Bonaire
Uit ervaring blijkt dat het ontwerpen, plannen, installeren en werkend opleveren van een zonnepanelenpark minder dan een jaar in beslag neemt. Op Bonaire zouden mogelijk meerdere decentrale parken kunnen worden geïnstalleerd die dichtbij de gebruikers hun energie aan het elektriciteitsnet leveren.

De kosten van water zijn voor een deel elektriciteitskosten (het zout wordt met krachtige elektrische pompen uit het zeewater gehaald). Indien je dit proces alleen overdag laat werken, kunnen de pompen direct op goedkope zonne-energie draaien, waarmee de productie van water ook veel goedkoper wordt.

Per 1 januari 2018 kost de productie van elektriciteit op Bonaire $ 0,23 per kWh met de combinatie van wind en diesel (het gemiddelde ACM productietarief van bijna $0,21 voor de combinatie van diesel en wind van Contour Global en  $0,37 voor de productie door WEB). Daar komen de kosten van distributie nog bovenop.

Bonaire heeft al dertien windmolens draaien, die (uiteraard bij wind) ook ‘s nachts energie leveren. Met zonnepanelen kan op grotere schaal elektriciteit worden geproduceerd voor +/- $ 0.10 per kWh inclusief de kosten van back-up batterijen. Begrijp goed: voorlopig blijven we nog we nog steeds diesel generatoren nodig hebben. Opwekken van elektriciteit op Bonaire zal dus een combinatie zijn van zon, wind en diesel.

Punten van aandacht

  • Bedenk wel dat de gevraagde en gedeeltelijk vanuit Nederland toegekende subsidie op het vaste gebruikerstarief, slechts tijdelijk is.
  • Daarnaast is het goed om te weten dat Nederland de klimaatdoelstellingen niet haalt. Een duurzame installatie op Bonaire draagt bij aan het halen van die doelstellingen.
  • De concessie van Contour Global (CG) loopt over enkele jaren af. Er wordt nauwelijks onderhoud gepleegd aan de energiecentrale van CG. De back-up batterijen werken al jaren niet meer.
  • De aanbesteding en uitvoering van delen van deze projecten is op de Bovenwinden niet geheel vlekkeloos verlopen. Daar kunnen wij op Bonaire lering uit trekken. Met het aanstellen van een ervaren en zichzelf bewezen partij als projectbegeleider hoeft Bonaire niet dezelfde fouten te maken.

Financiering

Voor investeringen in duurzame energie-opwekking is subsidie beschikbaar. Subsidie uit Nederland en Europese subsidie. Saba en Statia zijn ons daarin voorgegaan. De eenmalige kapitaalkosten (aanschaf e.d.) kunnen op verschillende manieren gesubsidieerd worden. Dat kan zijn met een laagrentende lening bij het Nederlands Investerings Agentschap, of met een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat of met een Europese subsidie. Minister Wiebes heeft al financiële steun toegezegd. Het wordt hoog tijd dat ook Bonaire nu snel gebruik maakt van deze mogelijkheden!

Advies
UNKOBON adviseert WEB en OLB om op korte termijn een bezoek te brengen aan Saba of Statia om daar met de betrokkenen te praten en zelf te ervaren dat er betaalbare, duurzame mogelijkheden bestaan.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo