Nieuws van Bonaire

58,5 miljoen aan zorguitgaven BES niet te verantwoorden

Foto Mariadal

 Door René Zwart©

Den Haag – Het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland kan opnieuw van tientallen miljoenen die het heeft uitgegeven de ‘rechtmatigheid’ niet aantonen. Dat constateert de Algemene Rekenkamer die in het kader van de jaarlijkse verantwoording de bedrijfsvoering van het ZVK onder de loep heeft genomen.

In 2016 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 107,8 miljoen euro voor zorg aan inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba uitgegeven. De accountant heeft van circa 58,5 miljoen ondanks een extra controle niet kunnen beoordelen of deze rechtmatig zijn besteed.

Al sinds 2013 constateert de Rekenkamer dat van een belangrijk deel van de zorguitgaven van het ZKV de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld. De oorzaak ligt ten dele bij de gebrekkige interne organisatie van zorgverleners. De Rekenkamer dringt er op aan dat het ZVK goede contractuele afspraken maakt en periodiek de vinger aan de pols houdt. ,,Nu bestaat onduidelijkheid zowel over de uit te voeren prestaties en te behalen kwaliteits­doelstellingen door de zorgaanbieders, alsook over de daarbij te hanteren prijzen en de door het ZVK af te rekenen voorschotten. Hierdoor bestaat het risico dat zorguitgaven niet rechtmatig zijn en dat mogelijkerwijs ook zorguitgaven ten onrechte worden gedeclareerd en/of vergoed”, aldus het rapport van de Rekenkamer die op het risico wijst dat zorgverleners vergoedingen ontvangen voor handelingen die zij niet hebben verricht.

Toch zijn de onderzoekers positief. Vorig jaar mei is met enige jaren vertraging alsnog een zorgcontract afgesloten met Mariadal, de grootste zorgaanbieder van de BES. ,,Het hoofd van het ZVK verwacht dat hierdoor de rechtmatigheid van de zorguitgaven bij deze zorgaanbieder uiterlijk over 2018 kan worden vastgesteld. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een goedkeurende controleverklaring over de rechtmatigheid bij de Verantwoording 2018 van het Zorgverzekeringskantoor zelf”, aldus de Rekenkamer.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo