Nieuws van Bonaire

Stinapa en ABVO in overleg voorstel CAO personeel

 

Gisteren, 14 mei 2018 om 17:00 uur, zouden de gesprekken beginnen tussen de STINAPA-directie en ABVO, over de CAO die ABVO aan STINAPA heeft voorgelegd. Dit mede op basis van het op afgelopen vrijdag 11 mei gesloten akkoord tussen ABVO en STINAPA dat een einde maakte aan de door ABVO georganiseerde illegale staking van dezelfde vrijdag.

Tot grote verrassing en spijt aan de zijde van STINAPA is de ABVO niet verschenen op het afgesproken uur, 17:00 vandaag, ten kantore van STINAPA. Het afgelopen vrijdag gesloten akkoord tussen STINAPA en ABVO is hiermee wat STINAPA betreft door ABVO geschonden, en daardoor niet meer geldig.

Mede hierdoor heeft de directeur van STINAPA namens de organisatie het CAO-voorstel van vakbond ABVO zonder voorbehoud ondertekend. In de bijlage treft u de volledige brief aan de ABVO aan, met daarin enkele belangrijke details. Het akkoord dient nog te worden geratificeerd door bestuur en medewerkers van STINAPA. Een CAO-voorstel van de vakbond heeft algemeen werking voor alle personeelsleden van een organisatie die partij wordt bij de CAO. Zo ook in het geval van deze ABVO-CAO, die in artikel 1.2 ook als voorwaarde stelt dat de CAO zal gelden voor alle werknemers. Door deze eis van de ABVO verandert er een aantal arbeidsvoorwaarden van STINAPA-medewerkers. Sommige zullen sterk naar beneden worden bijgesteld, of zelfs geheel vervallen: 

– zo definieert de ABVO-CAO een eindejaarsuitkering van USD 400-500, terwijl alle STINAPA-medewerkers nu nog een volle, dertiende maandsalaris krijgen uitgekeerd. Door het akkoord met de ABVO gaan alle STINAPA medewerkers er aan het einde van elk jaar dus honderden, soms zelfs duizenden dollars op achteruit.

– de ABVO-CAO stelt de jaarlijkse vakantietoelage op 6%, terwijl STINAPA-medewerkers nu nog 8% krijgen.

– de ABVO-CAO stelt de jaarlijkse prijsindexatie op 1-2%, terwijl STINAPA-medewerkers de afgelopen jaren gemiddeld ruim 3% jaarlijkse indexatie ontvingen: bij elkaar, sinds 2011 (sinds de invoering van de Amerikaanse dollar) hebben STINAPA-werknemers dus een totale gemiddelde stijging van 26% van het salaris gekend. Ook deze zal dus nu vervallen, op basis van het ABVO voorstel. 

Vanwege de negatieve effecten op het inkomen van STINAPA-medewerkers van de ABVO-CAO, stelt de directie de medewerkers in de gelegenheid om zich, met het bestuur, uit te spreken over de definitieve invoering. Dus de goedkeuring van gisteren zal nog moeten worden geratificeerd.

Eerder op de dag ontving de directie van STINAPA een urgente email van een groep STINAPA-medewerkers die niet aan de ABVO zijn gelieerd. Zij maken zich zorgen over de gecreëerde onrust en wensen te komen tot de oprichting van een ondernemingsraad bij STINAPA waarin alle medewerkers zijn vertegenwoordigd, niet alleen vakbondsleden. De ondernemingsraad in oprichting wil in gesprek met de directie over de arbeidsvoorwaarden, en wil zich laten bijstaan door een onafhankelijke, externe deskundige op het gebeid van arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden.

De directie heeft dit verzoek in overweging genomen.

Bijlage de volledige brief aan de ABVO akseptashon PDF – CAO ABVO 14052018

Deel dit artikel