Bonaire

BC doet (nog?) niks met Strategic Tourism Plan

Het plan dat werd opgesteld door de University of Central Florida schets de lijnen van het toekomstige toerismebeleid. De overheid lijkt er nog niet veel mee te doen. Foto: Harald Linkels
Foto sign Slagbaai foto Harald Linkels

Het plan dat werd opgesteld door de University of Central Florida, schetst de lijnen van het toekomstige toerismebeleid. De overheid lijkt er nog niet veel mee te doen. Foto: Harald Linkels

Door Harald Linkels

Kralendijk- Hoewel het toerisme op Bonaire, volgens een recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het jaar 2017 met maar liefst 5% terugliep, lijkt het lokale bestuur nog maar weinig te doen met het Strategic Tourism Plan dat eind vorig jaar al door de onderzoekers van de University of Central Florida (UCF) werd opgesteld.

In het kader van het onderzoek werden onder andere 7 enquetes gehouden, werd gesproken met zo’n 200 stakeholders en werden zo’n 3000 toeristen ondervraagd. Het plan, opgesteld onder leiding van toerisme-expert en onderzoeker Robertico Croes, concludeert onder andere dat het eiland en de bevolking onvoldoende profiteren van de toeristische ontwikkeling. Het plan schetst een aantal alternatieven voor de aanpak van het toerisme voor de komende jaren.

Op 16 januari 2018 stelde toenmalig eilandsraadslid Joselito Statia (MPB) shriftelijk al een aantal vragen aan het bestuurscollege over het strategische plan. Zo wilde Statia weten wanneer het plan, dat al op 5 januari werd aangeboden aan de Eilandsraad, inhoudelijk behandeld zou gaan worden.

Ook wilde Statia van het BC vernemen wanneer zij dacht een standpunt over het plan in te gaan nemen en of het BC voornemens was het plan integraal in te voeren.

Sinds de vragen van Statia lijkt er weinig met het plan te zijn gebeurd en is van het BC nog steeds niets vernomen over haar voornemens aangaande het strategische plan. Aangezien het toerisme op dit moment de belangrijkste inkomstenbron vormt voor de economie van het eiland, is de afwachtende dan wel de weinig pro-actieve houding van het bestuurscollege op zijn minst wonderlijk te noemen. De recente onzekerheid over de olie-overslag op het eiland, maakt het toerisme nog belangrijker als onmisbare peiler onder de Boneriaanse economie.

Hoewel zowel de Tourism Corporation Bonaire (TCB) als de Bonaire Hotel & Tourism Association (BONHATA) het plan lijken te hebben omarmd, is er nog geen sprake van een gecoordineerde actie van overheid en de andere spelers, als het gaat om het op een hoger plan tillen van het toeristisch product op het eiland. Het plan spreekt onder andere over de noodzaak om niet zo zeer te concentreren op groei in aantallen en massa, doch meer in kwaliteit en hetgeen per gemiddelde toerist wordt verdiend.

Deel dit artikel