Nieuws van Bonaire

Reactie Openbaar Lichaam Bonaire inzake uitspraak Scooters Bonaire

Het Openbaar Lichaam Bonaire is gesloten wegens feestdagen

Kralendijk – Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media in verband met de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg te Bonaire, ter zake van het beroep van Kragt Boer Management N.V. (Scooters Bonaire) tegen de betaalde motorrijtuigenbelasting (MRB) voor haar scooters over het vierde kwartaal van 2016, wenst het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) het navolgende te verduidelijken.

Het OLB bevestigt dat het Gerecht in de betreffende uitspraak de belastingaanslagen voor een twintigtal scooters van Scooters Bonaire over het vierde kwartaal van 2016 heeft vernietigd. Het OLB wenst in dat verband echter te benadrukken dat, in tegenstelling tot hetgeen in diverse media is gesuggereerd, deze uitspraak niet strekt tot het aannemen van een algehele vrijstelling van MRB voor scooters in 2016 of de jaren daaraan voorafgaand. Ongeacht het inhoudelijke standpunt van het OLB ten aanzien van de uitspraak van het Gerecht, geldt dat de onderhavige vrijstelling op grond van de Motorrijtuigenbelastingverordening Bonaire slechts op schriftelijk verzoek van de houder van een motorrijtuig en onder toezending van bewijsstukken ten aanzien van de CO2-uitstoot van dat motorrijtuig kon worden verleend.

De mogelijkheid om een dergelijk verzoek ten aanzien van het jaar 2016 (of de jaren daarvoor) te doen, is inmiddels reeds geruime tijd verstreken. Voorts geldt dat het wetsartikel uit de Motorrijtuigenbelastingverordening Bonaire betreffende de belastingvrijstelling met ingang van 1 januari 2017 tekstueel is gewijzigd, zodat de bedoeling van het OLB, ertoe strekkende dat scooters (en andere tweewielige motorrijtuigen) in beginsel niet in aanmerking komen voor een belastingvrijstelling, sindsdien ook onomstotelijk uit de wettekst blijkt.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo