Nieuws van Bonaire

Erfgoedinspectie bezoekt Caribisch Nederland

De Erfgoedinspectie tijdens het bezoek aan het Openbaar Lichaam Saba, onder begeleiding van RCN/OCW. Op de foto van links naar rechts: sr. beleidsmedewerkers RCN/OCW Sedney Marten en Elvin Henriquez, sr. inspecteur  M. Koomen, wnd. Eilandsecretaris Raquel Granger, gezaghebber Jonathan Johnson, hoofdinspecteur Arda Scholte en eilandsecretaris Tim Muller.


Van 16 tot en met 26 april bezocht de Erfgoedinspectie Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Deze Inspectie houdt  toezicht op het informatie- en archiefbeheer van zowel Europees als Caribisch Nederland. Doel van het bezoek aan Caribisch Nederland was de kwaliteit van het informatiebeheer in kaart te brengen. En natuurlijk om kennis te maken met de instanties die op de eilanden het informatie- en archiefbeheer voor hun rekening nemen.

Overheidsinformatie is belangrijk. Een goed beheer van deze informatie maakt het mogelijk voor de overheid om verantwoording te kunnen afleggen. Maar het draagt ook bij aan een effectief en efficiënt functioneren van ieder overheidsonderdeel.  Bovendien vormen overheidsarchieven onderdeel van het culturele erfgoed.


De Archiefwet BES en het Archiefbesluit BES (2010) gelden ook voor de openbare lichamen in Caribisch Nederland. De Erfgoedinspectie onderzocht tijdens het bezoek aan Caribisch Nederland hoe de lokale archief beherende instanties te werk gaan. En wat ze nodig hebben om te kunnen voldoen aan de eisen die deze Archiefwet  stelt aan het archiefbeheer.

De Erfgoedinspectie houdt ook toezicht op naleving van de Archiefwet 1995 bij de instellingen van het Rijk die archieven beheren. In Caribisch Nederland zijn dit bijvoorbeeld de Belastingdienst en het Zorgverzekeringskantoor. De Erfgoedinspectie bezocht ook die instellingen in Caribisch Nederland. Ook hier was het doel om een beeld te krijgen van de werkwijze. En wat nog eventueel nodig is om aan de eisen van de Archiefwet 1995 te kunnen voldoen.


De Erfgoedinspectie is een onafhankelijke toezichthouder onder de verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Erfgoedinspectie wil toe naar een kwalitatief goed beheer en behoud van overheidsinformatie en cultureel erfgoed. Het uiteindelijke doel is dat alle informatie uit overheidsarchieven blijvend beschikbaar en toegankelijk zal zijn. Deel dit artikel