Nieuws van Bonaire

OLB en RCN werken samen om ouders te helpen bij de aanschaf van schoolbenodigdheden

De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeidsmarktbemiddeling (MOA) van het OLB en de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaan samen ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen helpen met het aanschaffen van schoolbenodigdheden en schooluniformen. Er kan een tegemoetkoming worden aangevraagd bij MOA voor kinderen die naar het basisonderwijs gaan en bij SZW voor kinderen die naar de SGB gaan. Om het voor de burger gemakkelijker te maken, zijn er dit jaar gezamenlijke aanvraagmomenten.

SZW heeft de inkomensnorm om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming verhoogd naar maximaal $1250 netto per maand per huishouden. Als er meerdere kinderen in een gezin naar de SGB gaan, ligt de inkomensnorm hoger.

Rocargo

Ouders en verzorgers die kinderen in het basisonderwijs, of kinderen in zowel het basisonderwijs als op de SGB hebben, kunnen gebruik maken van de gezamenlijke aanvraagmomenten van MOA en SZW. Deze vinden plaats van 14 tot en met 18 mei bij Plasa Chiku Goeloe in Antriol en op 20 en 21 mei in het Hulpbestuurskantoor in Rincon van 13:30 uur tot 19.:30 uur Voor het indienen van de aanvraag voor uitsluitend kinderen die naar de SGB gaan, zijn ouders welkom tijdens de reguliere spreekuren van de afdeling Onderstand in het SZW-kantoor op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.00 uur en 10.00 uur, of tijdens de extra spreekuren in de maand juni op maandag en vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

De aanvragers moeten een geldige sedula, loonstroken van de afgelopen twee maanden, bankafschriften van de afgelopen twee maanden en een trouwboek of familieboek meenemen. Voor basisschoolkinderen moeten zij de schoolverklaring meebrengen en voor kinderen die naar de SGB gaan een bewijs van inschrijving of het laatste rapport van de basisschool. Een voogd of wettelijk verzorger neemt een beschikking mee waaruit blijkt dat zij/hij voor het kind zorgt.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:    

Basis onderwijs 

OLB afdeling MOA: 

+599 7172211 

schoolbenodigdheden@bonairegov.com 

Kaya Neerlandia 41 

www.bonairegov.com  

 

Voortgezet onderwijs

RCN unit SZW:

+599 715 8888

onderstand@rijksdienstcn.com

Centrumgebied z/n, Bonaire

www.rijksdienstcn.com

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo