Bonaire

Pluim voor brandweer

brandweerkazerne bonaire

Door René Zwart©

Den Haag – De Inspectie Justitie en Veiligheid is tevreden over het functioneren van het brandweerkorps in Caribisch Nederland (BKCN), maar is kritisch over het  functioneren van de gemeenschappelijke (multidisciplinaire) meldkamer. Dat blijkt uit een rapport van de inspectie dat vandaag door minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer is gestuurd.

,,Het BKCN heeft de brandweerzorg goed georganiseerd en voert haar taken naar volle tevredenheid uit. Het BKCN heeft een enorme prestatie geleverd door drie afzonderlijke brandweerkorpsen sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen om te vormen tot één korps, met personeel dat voldoende is opgeleid en getraind voor haar taken.” Ook de brandweerzorg op luchthavens van de BES-eilanden is in orde bevonden.

Kritisch is de Inspectie over de aansturing van het korps. Grapperhaus neemt de aanbeveling over dat de bestuurscolleges, de algemeen commandant en de korpsbeheerder periodiek overleg invoeren. De Inspectie heeft voorts geconstateerd dat de Veiligheidswet BES onvoldoende aansluit op de lokale situatie. Tot slot wordt er in het rapport op gewezen dat de gemeenschappelijke meldkamer nog steeds niet naar behoren functioneert. De kwestie heeft al langer de aandacht van Grapperhaus: ,,De meldkamer behoudt mijn volle aandacht en in het regulier beheeroverleg politie zal ik met de gezaghebbers de nodige afspraken maken.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo