Nieuws van Bonaire

Knops weigert kandidaten Raad van Commissarissen BIA

Flamingo Airport

Door René Zwart©

Rocargo

Den Haag – De benoeming van de door het Bestuurscollege voorgedragen kandidaten voor de Raad van Commissarissen van Bonaire International Airport (BIA) is door staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tegengehouden.

De bewindsman vindt Franklin Antoin, Gerald Clarinda en Kumar-Tadvid Piar ongeschikt voor de beoogde functie en weigert daarom de vereiste verklaring van geen bezwaar af te geven. Knops heeft het BC twee weken geleden per brief over zijn besluit geïnformeerd. Reden voor de afwijzing is dat de voordracht in strijd is met de Statuten van BIA, de Code of Corporate Governance Bonaire en de profielschets voor de samenstelling van de RvC.

,,Uit de curricula vitae blijkt niet dat een van de drie voorgedragen kandidaten enige bestuurlijke ervaring heeft of beschikt over inzicht in het functioneren van een NV”, constateert Knops. Piar is de enige met een financiële achtergrond en een WO-opleiding en daarom ook de enige die op dit punt voldoet aan de eisen voor het voorzitterschap. Maar hem ontbreekt de benodigde 7 jaar ervaring in het besturen van ondernemingen. Antoin en Clarinda zijn ervaren piloten, maar voldoen qua kennis en bestuurlijke ervaring bij lange na niet aan de eisen, blijkt uit de brief.

,,De drie kandidaten die samen de nieuwe RvC zouden moeten gaan vormen, beschikken naar mijn mening derhalve individueel noch gezamenlijk over de benodigde kennis en ervaring om de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken die een RvC heeft uit te kunnen voeren”, aldus de conclusie van Knops.

Rocargo

De betrokkenen kunnen binnen zes weken in beroep gaan bij het Gerecht in eerste aanleg op Bonaire, maar zullen dan wel eerst schriftelijk bezwaar moeten maken bij de staatssecretaris.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo