Nieuws van Bonaire

Knops: Bonaire moet haast maken met professionalisering dienst LVV

Door René Zwart©

Den Haag – Als het Bestuurscollege niet snel met een plan van aanpak voor de professionalisering van de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) komt gaat de Nederlandse regering op zoek naar alternatieven om de sector een impuls te geven.

Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag mede namens minister Carola Schouten van Landbouw in reactie op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid André Bosman (VVD).

De bewindslieden wijzen er op dat in september 2015 een Memorandum of Understanding (MoU) met Bonaire is getekend voor de ontwikkeling van landbouw. ,,Er is overeengekomen dat het OLB en het ministerie van EZ zich gezamenlijk inzetten om de dienst LVV om te vormen tot een expertisecentrum en een proeftuin op het gebied van land- en tuinbouw zodat deze zijn ondersteunende en aanjagende functie kan vervullen. Hiermee is beoogd dat de organisatie de agro-ondernemers met plannen voor Bonaire ondersteunt en aanmoedigt om te investeren”, aldus Knops.

Waarschuwing

Het eerder goedgekeurde plan van aanpak werd echter door het huidige Bestuurscollege vervangen door een nieuw plan. Dat voldoet evenwel niet aan de uitgangspunten die in 2015 waren overeengekomen. ,,Hierdoor is de verdere uitwerking, besluitvorming en uitvoering in relatie tot het ontwikkelen van het LVV terrein vooralsnog gestagneerd”, aldus Knops die nu eerst met Schouten een poging wil ondernemen het BC aan het oorspronkelijke plan te houden.

,,De ontwikkeling van landbouw en veeteelt op Bonaire vind ik van elementair belang. Het realiseren van een eigen voedselvoorziening draagt bij aan de ontwikkeling van en de armoedebestrijding op Bonaire. Het is mij bekend dat er op Bonaire ook andere initiatieven zijn, onder andere waar de Kamer van Koophandel bij betrokken is. Zeker als de verdere ontwikkeling van de dienst LVV en de uitvoering van het MoU blijvend stagneert, bezie ik met mijn collega van LNV hoe die alternatieve initiatieven kunnen worden gestimuleerd”, klinkt het waarschuwend.

Rechtmatig

Bosman kreeg vandaag ook antwoord op zijn vragen waaraan de dienst LVV de subsidie van jaarlijks 1 miljoen besteedt. Het Kamerlid heeft daarover zijn twijfels, maar Knops houdt de boot af: ,,De beoordeling van de jaarlijkse effecten van deze taken en investeringen op het gebied van landbouw, zowel maatschappelijk als financieel, is aan het openbaar lichaam Bonaire. Of de rijksbijdrage rechtmatig is besteed zal tijdens de controle van de jaarrekening blijken. Daarnaast heeft de eilandsraad uiteraard een verantwoordelijkheid om het bestuurscollege van Bonaire te controleren op de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid”, aldus de staatssecretaris.

Deel dit artikel