Nieuws van Bonaire

Kamervragen over ongelijke behandeling BES-burgers

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks | Foto GL

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks | Foto GL

Door René Zwart©

Den Haag – De Tweede Kamerfractie van GroenLinks wil van minister Kajsa Ollongren en staatsecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties horen welke wetten en regelingen op het gebied van mensenrechten wel in het Europese deel van Nederland van toepassing zijn, maar niet in Caribisch Nederland.

Het bericht van het Caribisch Netwerk over burgers van de BES-eilanden die klagen over ongelijke behandeling is voor de Kamerleden Liesbeth van Tongeren en Nevin Özütok aanleiding de beide bewindslieden schriftelijk te bevragen: ,,Deelt u de mening van het College voor de Rechten van de Mens dat meer wetten en regelingen op het gebied van mensenrechten van toepassing zouden moeten worden verklaard in Caribisch Nederland?”

De Groenlinksers vragen voorts of de bewindslieden bereid zijn, zoals het College voor de Rechten van de Mens adviseert, met een stappenplan te komen tot geleidelijke invoering van wetten en regels die de gelijke behandeling van burgers in Caribisch Nederland verbetert. ,,Wat kunnen mensen in Caribisch Nederland die zich gediscrimineerd voelen nu concreet doen en op basis van welke regelgeving? Kunt u daarbij specifiek ingaan op de bescherming van discriminatie op de arbeidsmarkt?”, aldus Van Tongeren en Özütok.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo