Nieuws van Bonaire

Blok: ‘Uitstekende basis voor samenwerking als volwaardige partners’

Minister Blok doet in een brief aan de Tweede Kamer verslag van zijn gesprekken met de premiers van de drie landen | Foto FB

Minister Blok doet in een brief aan de Tweede Kamer verslag van zijn gesprekken met de premiers van de drie landen | Foto FB

Den Haag – Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vindt dat met zijn werkbezoek begin deze maand aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten ,,een uitstekende basis is gelegd voor verdere samenwerking als volwaardige partners met respect voor de autonomie van de landen.”

Dat staat te lezen in het verslag van zijn reis dat hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ,,De overleggen waren constructief en verliepen in goede sfeer. Ik ben ervan overtuigd dat het Koninkrijk als geheel, evenals ieder autonoom land, gebaat is bij goede samenwerking en afstemming waarbij rekening wordt gehouden met wederzijdse verantwoordelijkheden en belangen, maar waarbij eenheid van buitenlands beleid voorop staat.”

In de brief kondigt de minister aan dat wordt overwogen om als Koninkrijk een regionale Planetary Security expertbijeenkomst voor Small Island Developing States – waartoe ook Curaçao, Aruba en Sint Maarten worden gerekend – te organiseren. ,,Een van de onderwerpen waar het Koninkrijk zich in de Verenigde Naties voor inzet betreft de uitdagingen van kleine eilandstaten, in het bijzonder waar het gaat om klimaatverandering/veiligheid. Orkaan Irma is daar een duidelijk voorbeeld van. Het internationaal werken aan duurzame en weerbare samenlevingen is van direct belang voor de Caribische Koninkrijkslanden.”

De bewindsman meldt voorts dat tijdens het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen in Willemstad is afgesproken nauwer met elkaar op te trekken om participatie in regionale organisaties als CARICOM en samenwerking met buurlanden te vergroten. ,,Tevens is gesproken over economische diplomatie en het aantrekken van buitenlandse investeringen. Het postennet en het handelsinstrumentarium staan daarbij de landen ter beschikking.”

Blok kondigt tevens aan dat in mei een technisch overleg plaatsvindt tussen Nederland/Sint Maarten en Frankrijk/Saint-Martin waarin de samenwerking op het gebied van veiligheid zal worden besproken. In juni volgt in Parijs een ‘high level vierpartijenoverleg’ waarbij de samenwerking op zowel autonome als Koninkrijksaangelegenheden worden besproken. ,,Ik heb mijn steun uitgesproken om Sint Maarten bij te staan waar het contacten met de EU en andere internationale organisaties betreft.”

Tot slot schrijft de bewindsman over zijn verrassende bezoek aan Venezuela dat hij in zijn gesprek met de vicepresidenten El Aissami en Soteldo behalve de opheffing van de grensblokkade ook zijn zorgen over de politieke en humanitaire situatie in het land aan de orde heeft gesteld.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo