Nieuws van Bonaire

Minister Wiebes niet van plan elektriciteitswet te repareren

Minister Eric Wiebes lijkt zich niets aan te trekken van de commotie op Bonaire | Foto EZK

Door René Zwart©

1200

Den Haag – Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is niet van plan

de ‘WET elektriciteit en water BES’ aan te passen nu duidelijk is welke negatieve effecten deze in de praktijk heeft.

De per 1 april ingevoerde nieuwe tariefstructuur voor elektriciteit leidt er toe dat Bonairianen die weinig stroom verbruiken tot tientallen procenten duurder uit zijn. De wet die bedoeld was om de energie betaalbaar te houden treft juist de minst draagkrachtige gezinnen het hardst. Boosdoener is de introductie van het vast recht: ook wie geen stroom afneemt betaalt voortaan maandelijks een vast bedrag voor het hebben van een aansluiting op het elektriciteitsnet.

Een storm van verontwaardiging stak op: duizenden burgers tekenden een petitie, de eilandsraad kondigde een spoedbezoek aan Den Haag aan en het Bestuurscollege tekende per brief bezwaar aan. De commotie bracht ook Tweede Kamerleden van CDA en D66 in stelling die de minister inmiddels via schriftelijke vragen ter verantwoording hebben geroepen.

Rocargo

Dat gesloten front lijkt vooralsnog geen indruk te maken op minister Wiebes. Als Bonaire.Nu zijn woordvoerder de vraag voorlegt of er wordt gestudeerd op een aanpassing van de wet is het antwoord even helder als kort: ,,Dat is niet aan de orde.” Daaraan wordt nog toegevoegd dat de wet ‘uitgebreid is geconsulteerd, ook bij de Eilandbesturen’.

Dat laatste klopt: uit officiële stukken blijkt dat het BC van Bonaire in 2014 geen zorgen heeft geuit over de negatieve effecten die de nieuwe wet eventueel voor de bevolking zou hebben: ,,Met de bestuurscolleges van de openbare lichamen is langdurig en intensief over het wetsvoorstel van gedachten gewisseld. Het bestuurscollege van Bonaire staat positief tegenover het wetsvoorstel.”

Het BC heeft destijds wel tegengesputterd dat burgers zou worden toegestaan zelf elektriciteit op te wekken omdat dit ten koste gaat van de omzet van WEB. Ook werd protest aangetekend tegen de aankondiging dat de subsidie van het rijk geleidelijk zou worden afgebouwd.

Nu minister Wiebes laat weten niet van plan te zijn zich iets aan te trekken van de protesten zal het van de Tweede Kamer afhangen of de wet alsnog wordt ‘gerepareerd.’ Dat kan door verhoging van de subsidie door EZK of door het oude systematiek in ere te herstellen waarbij uitsluitend naar gebruik wordt betaald.

Deel dit artikel

RocargoRocargo