Bouwnieuws

Woningstichting FCB ‘not amused’ over opstelling Knops

Foto: FCB.
huis fundashon cas boneriano

De FCB wil 500 betaalbare woningen neerzetten maar wordt bepaald niet gesteund door politiek Den Haag. Foto: FCB.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Fundashon Cas Boneriano (FCB) is op zijn zachtst gezegd nijdig op Staatsecretaris Raymond Knops, nu deze de woningsbouwstichting opnieuw met een kluitje in het riet lijkt te willen sturen. Knops liet de FCB deze week weten dat de regering in Den Haag niet voornemens is garanties te verstrekken die de sociale woningbouw kunnen faciliteren.

Hoewel Knops in zijn brief aangeeft zeker oog te hebben voor de noden op de woningmarkt, vooral als het gaat om betaalbare woningen, zegt hij daarin ook dat er naar zijn mening nog andere alternatieven zijn, anders dan garanties vanuit Den Haag.

Ook zegt Knops te denken dat een Nederlandse woningbouwstichting beter in staat zou zijn de benodigde woningen neer te zetten, en dat die dan vervolgens beheerd zouden kunnen worden door de FCB. Hiermee is FCB Directeur Ben Oleana, het pertinent oneens.

“Op verzoek van BZK heeft FCB reeds een aantal malen een businesscase opgesteld voor de realisatie van benodigde nleuwbouw. Dit met het oog op het verkrijgen van een subsidie, zijnde een bijdrage in de onrendabele top en de infrastructuur die feitelijk voor rekening komt van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Aanleiding destijds was het niet beschikbaar zijn van een laagrentende lening”, aldus Oleana.

De FCB-directeur is zó gepikeerd over het zoveelste nul op rekest, dat hij een brief heeft geschreven aan het ‘College voor de rechten van de mens’. In zijn brief aan het College ontkent Oleana ten stelligste dat een Nederlandse woningbouwstichting de woningen goedkoper neer zou kunnen zetten.

Uit onderzoek uitgevoerd door FCB, notariskantoor Arends, advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne en fiscaal adviesbureau Baker Tilly Dutch Caribbean zou juist blijken dat bij de bouw van de woningen door een niet-lokale entiteit, de kosten juist beduidend hoger uit zouden vallen.

Woningproblematiek groter dan gebrek aan huizen alleen
Oleana wijst er in zijn brief aan het College ook op dat de problematiek als het gaat om sociale woningbouw geenszins ophoudt met het neerzetten van relatief goedkope woningen. “Het tekort aan woningen staat niet op zichzelf. De problematiek reikt verder dan het wonen, er is een directe samenhang met armoede. Dal vraagt om een bredere aanpak en gerichte ondersteuning. Het oplossen van het woningtekort is een één-dimensinale oplossing. Veel gezinnen bevinden zich continu in de modus van overleven en hebben dringend behoefte aan begeleiding”, aldus de brief van Oleana.

Oleana zegt dat de FCB een grote verandering heeft doorgemaakt en grote slagen heeft gemaakt als het gaat om effectiviteit en efficientie. “FCB heeft zich de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd, zowel organisatorisch, als bestuurlijk als financieel. De samenwerking met de (Nederlandse, red.) woonstichting ’thuis heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. De samenwerking is steeds gericht geweest op kennisoverdracht: Het motto was: “We leren FCB vissen en komen geen vis brengen”.

Volgens Oleana is de FCB inmiddels uitstekend in staat om het project van de bouw van 500 nieuwe sociale huurwoningen zelf te realiseren. Dat blijkt uit de bijgestelde businesscase en de doorrekening in onze meerjarenbegroting.

Eiland kan hoge bouwcyclus niet aan
Ook zegt de FCB-directeur dat op een eiland als Bonaire, het neerzetten van 500 woningen geleidelijk zal moeten gebeuren. “Een gematigde bouwcyclus is noodzakelijk omdat de markt een hogere bouwcyclus niet aankan. Niet vanuit de kant van de aannemers (o.a. doordat veel moet worden ingevoerd) en niet vanuit de toekomstige bewoners. Uit ervaring weten we dat het afzetten van nieuwe woningen tijd vraagt. Er moet gewerkt worden vanuit aantallen van 60-75 woningen in een aansluitende bouwstroom. Dat geldt zowel voor de Nederlandse corporatie als voor FCB”, aldus Oleana.

Deel dit artikel